Na dzień dzisiejszy w Polsce są 654 miejsca wyróżnione Znaczkiem Turystycznym!
Na dzień dzisiejszy w Polsce są 654 miejsca wyróżnione Znaczkiem Turystycznym!

No. 466 Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie

GPS: 50.037635 22.003982

Podziemne trasy turystyczne

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 466 Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie

Rzeszowskie podziemia kryją w sobie liczne atrakcje i tajemnice. Można tutaj spotkać relikty średniowiecznych murów, pozostałości żelaznych krat i zawiasów, kilkusetletnie cegły tzw. „palcówki”, a także ukryte przejścia. Atrakcyjności piwnic dopełnia ekspozycja, na którą składają się m.in. repliki zbroi rycerskich, broni białej i palnej, wystawa ceramiki użytkowej, obrazująca, z jakich naczyń i przedmiotów codziennego użytku korzystali dawni mieszkańcy Rzeszowa. Przy wejściu można zobaczyć dużych rozmiarów fotografię przedstawiającą rzeszowski Rynek z przełomu XIX i XX wieku. Swoistą „ścieżkę edukacyjną” stanowi Korytarz Herbowy, w którym umieszczone zostały herby dawnych właścicieli Rzeszowa, herby ziem i województw, na terenie których położone było miasto, wreszcie herby miasta Rzeszowa. Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie zlokalizowana jest pod płytą Rynku. Poszczególnym piwnicom i korytarzom nadano nazwy, odnoszące się do ich funkcji oraz historii miasta.


Miejsca sprzedaży:
Podziemna Trasa Turystyczna, ul. Rynek 26, Rzeszów (czynne: w sezonie zimowym  wt. - pt. 10:00 - 18:00, weekendy 11:00 - 17:00, w sezonie letnim o godzinę dłużej)

Fotogaleria:
 

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 466 Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie
Obrázek č. 2, Znaczki Turystyczne, No. 466 Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie
Obrázek č. 3, Znaczki Turystyczne, No. 466 Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie
Obrázek č. 4, Znaczki Turystyczne, No. 466 Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie
Obrázek č. 5, Znaczki Turystyczne, No. 466 Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie
Obrázek č. 6, Znaczki Turystyczne, No. 466 Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie

11.03.2018 - dostępny bez problemów
10.03.2018 - dostępny bez problemów
01.03.2018 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

BEATA ZADZIMSKA
Samanta
ZT
Ciekawe miejsce, warte zobaczenia. Znaczki ładnie wyeksponowane w cenie 7zł. Dostępne także ulotki.