Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1038
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1038!

No. 543 Puławy - Muzeum Oświatowe

lubelskie
GPS: 51.400668 21.971701

Muzea, parki

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 543 Puławy - Muzeum Oświatowe

Muzeum Oświatowe w Puławach jest placówką upowszechniania oświaty i kultury, powołaną do gromadzenia, konserwacji, przechowywania i udostępniania społeczeństwu zasobów archiwalnych i muzealnych oraz organizowania działalności oświatowej i popularyzacji muzealnictwa. Zadaniem placówki jest zabezpieczenie przed rozproszeniem lub utratą dokumentów pracy instytucji oświatowo-wychowawczych oraz utrwalonych w zapisach myśli i doświadczeń minionych pokoleń nauczycieli. W związku z powyższym muzeum gromadzi archiwalia i muzealia związane z oświatą i szkolnictwem oraz pracą i egzystencją nauczycieli. Należą do nich różnorodne środki dydaktyczne, prace artystyczne, prace techniczne, sprzęt szkolny, wyposażenie i prace ucznia, podręczniki, czasopisma, fotografie i dokumenty. Muzeum Oświatowe mieści się w zabytkowym budynku, wpisanym w 1984 r. do rejestru zabytków.Budynek ten służył szkolnictwu do 1969 r., następnie pełnił rolę magazynu Wydziału Oświaty. Po przeprowadzeniu prac remontowo-adaptacyjnych ulokowano w nim Muzeum Oświatowe (27 luty 1987). Odbudowany budynek ma dwie izby z przedzielającym je przelotowym korytarzem. W pomieszczeniach tych organizowane są wystawy stałe i okresowe.


Miejsca sprzedaży:
> Centrum Informacji Turystycznej Al. Królewska 4, Puławy

Fotogaleria:
 

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 543 Puławy - Muzeum Oświatowe

21.07.2020 - dostępny bez problemów
08.07.2020 - zamknięte (nie można sprawdzić dostępności)
21.10.2019 - dostępny bez problemów
16.08.2019 - dostępny bez problemów
30.06.2019 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

Dariusz Lutoborski
Lutodar
No. 543 Puławy - Muzeum Oświatowe
Widoczne i dostępne w Informacji Turystycznej. Cena 7 zł. Dodatkowo można kupić znaczek noworoczny Rok Rzeki Wisły.
 
Paweł Kaczmarski
Paweł Kaczmarski
No. 543 Puławy - Muzeum Oświatowe
Widoczne i dostępne w Informacji Turystycznej. Cena 7 zł. Dodatkowo można kupić znaczek noworoczny Rok Rzeki Wisły. Nie jest wystawiony, Ale Pan z IT zapytał, czy jestem zainteresowany takim znaczkiem.
 
Tadeusz Ewertowski
kuba_777
ZT543
Muzeum od 01.02.2017 zmieniło właściciela. Teraz jest nim miasto Puławy. Otwarte i posiada ponad 500 ekspatów z kolekcji Czartoryskich z Krakowa
 
Marta Sz
Ciekawe miejsce
Muzeum ma ciekawe zbiory ukazujące szkołę sprzed lat. Wejście jest nieco utrudnione. Trzeba szukać przewodniczki w pobliskim schronisku, ale warto  się postarać. Wstęp bezpłatny. Polecamy
 
Samanta
ZT
Znaczek dostępny w cenie 7 zł, w Centrum Informacji Turystycznej.
 
Agata
Puławy 543
Znaczek już jest dostępny, można go teraz nabyć w Centrum Informacji Turystycznej przy Al. Królewskiej 4. Jest też tam Znaczek nr 542 i 316 
 
Grzegorz
ZT nr 543
Znaczka w Muzeum brak. Dowiedziałem się, że znaczek został zamówiony bez wiedzy i zgody Muzeum Oświatowego przez LOT "Kraina Lessowych Wąwozów" i nigdy do Muzeum nie trafił. Chociaż po doświadczeniach swoich z Uniejowa i nie swoich z wrocławskiego ZOO nie zdziwię się jak za 2 dni ktoś napisze, że kupił :)