Na dzień dzisiejszy w Polsce są 623 miejsca wyróżnione Znaczkiem Turystycznym!
Na dzień dzisiejszy w Polsce są 623 miejsca wyróżnione Znaczkiem Turystycznym!

No. 621 Ruiny Zamku w Bydlinie

GPS: 50.388741 19.643016

Zamki, pałace, twierdze

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 621 Ruiny Zamku w Bydlinie

Ruiny zamku w Bydlinie usytuowane są na wzgórzu Św. Krzyża. Budowla powstała prawdopodobnie w XIV w. jako strażnica dla umacniania granic ze Śląskiem. Składała się z wieży, budynku mieszkalnego i dziedzińca, który do niego przylegał. W końcu XV stulecia Bydlin przeszedł w ręce rodu Szczepanowskich, później dziedzicami byli tutaj Brzeziccy, a następnie na początku XVI w. Bonarowie, którzy ową budowlę, która już nie miała charakteru obronnego, zamienili na kościół. Około roku 1570, nowy właściciel – Jan Firlej, zamienił kościół na zbór ariański.  W 1594 roku Mikołaj Firlej, syn Jana, przywrócił poprzedni charakter kościołowi, nadając mu nazwę Świętego Krzyża. W 1655 roku kościół zniszczyli Szwedzi. Obecnie nie zachowało się wiele ze średniowiecznych ruin, pozostały jedynie mury na długości około 20 metrów. Tutaj Legioniści w 1914 roku stoczyli bitwę, która przeszła do historii pod nazwą bitwy pod Krzywopłotami. W 1989 roku przeprowadzono na terenie ruin badania archeologiczne, gdzie  w sąsiedztwie fundamentów muru obronnego znaleziono denar Ludwika Węgierskiego z 1370 roku, monety Zygmunta III i Jana Kazimierza Wazy, a także ceramikę naczyniową. Pod budynkiem mieszkalnym odkryto  trzy krypty grobowe.


Miejsca sprzedaży:
Hostel JURAJSKI, Domaniewice 54A,

Fotogaleria:
 

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 621 Ruiny Zamku w Bydlinie
Obrázek č. 2, Znaczki Turystyczne, No. 621 Ruiny Zamku w Bydlinie
Obrázek č. 3, Znaczki Turystyczne, No. 621 Ruiny Zamku w Bydlinie
Obrázek č. 4, Znaczki Turystyczne, No. 621 Ruiny Zamku w Bydlinie
Obrázek č. 5, Znaczki Turystyczne, No. 621 Ruiny Zamku w Bydlinie

26.11.2017 - zamknięte (nie można sprawdzić dostępności)
25.11.2017 - dostępny bez problemów
24.11.2017 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

Krzykos
Krzykos
ZT 621
Znaczek dostępny w hostelu, w standardowej cenie.
Ruiny ukryte wśród drzew, na wzgórzu, dostępne po chwili spaceru z parkingu przy cmentarzu. Przy wejściu na ścieżkę do ruin, ustawione tablice informacyjne.