Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1199
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1199!

No. 1177 Stacja Kolejowa w Szreniawie

GPS: 52.317225 16.799160

Inne

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1177 Stacja Kolejowa w Szreniawie

Szreniawa to stacja położona na linii kolejowej pomiędzy Luboniem a Stęszewem. Znajduje się tutaj niewielki posterunek ruchu, dwa tory główne oraz dwa tory boczne, będące przedłużeniem toru głównego dodatkowego. Pomiędzy torami głównymi znajduje się dwukrawędziowy peron wyspowy. W zachodniej części stacji, na przedłużeniu toru nr 3a znajduje się rampa ładunkowa, która jednak pozostaje nieużywana. Również od strony zachodniej znajduje się budynek dworca, w którym mieści się nastawnia dysponująca, posiadająca urządzenia mechaniczne scentralizowane. Obecny układ torowy stacja zawdzięcza przebudowie na początku XXI w. Z uwagi na zabytkowy charakter linii, pozostawiono istniejące urządzenia sterowania ruchem kolejowym, wymieniono jedynie tarcze ostrzegawcze na świetlne oraz dobudowano tarcze ostrzegawcze przelotowe. Z nastawni obsługiwano też mechaniczne rogatki na przejeździe kolejowym, położonym od strony Stęszewa.


Miejsca sprzedaży:
> Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki, ul. Kościelna 37, Komorniki (czynne w godzinach pracy biblioteki) (web)


28.10.2022 - dostępny bez problemów
03.10.2022 - dostępny bez problemów
03.10.2022 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

Skała
Szreniawa
Ciekawy budynek stacyjny warto tu przyjechać pociągiem pod parą np. Piękną Heleną