Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1304
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1304!

No. 1112 Suwalski Park Krajobrazowy

GPS: 54.221880 22.810424

Trasy turystyczne

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1112 Suwalski Park Krajobrazowy

Suwalski Park Krajobrazowy został utworzony w 1976 roku, jako pierwszy park krajobrazowy w Polsce. Teren Parku, o powierzchni 6338 ha, zachwyca mnóstwem wzniesień i pagórków oddzielonych od siebie głębokimi dolinami rzecznymi i licznymi jeziorami. Znaczne spadki i duże różnice w wysokościach na niewielkich obszarach tworzą bogate, we fragmentach unikalne, walory krajobrazowe. Krajobraz ten jest dziełem ostatniego zlodowacenia, podczas którego topniejące masy lądolodu i polodowcowe wody ukształtowały morenowe wzniesienia, kemowe stożki i wały ozów. To masa i siła płynących wód wyżłobiła i pogłębiła rynnę najgłębszego w Polsce jeziora Hańcza (105,6 m). Jeszcze długo po ustąpieniu lodowca, na terenie dzisiejszego Parku, w rozległym zagłębieniu rzeki Szeszupy, zalegały bryły martwego lodu, które po wytopieniu utworzyły malownicze kompleksy jezior: kleszczowieckie, szurpilskie, a także jeziora, przez które przepływa Szeszupa. Polodowcową pamiątką są również okazałe głazy przetransportowane tu z lądolodem aż z gór skandynawskich, które tworzą rozległe głazowiska. Siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego mieści się w Malesowiźnie-Turtulu.


Miejsca sprzedaży:
> Siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Malesowizna-Turtul
> Restauracja „Pod Jelonkiem”, ul. Sportowa 7, Jeleniewo (web)

Fotogaleria:
 

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1112 Suwalski Park Krajobrazowy
Obrázek č. 2, Znaczki Turystyczne, No. 1112 Suwalski Park Krajobrazowy
Obrázek č. 3, Znaczki Turystyczne, No. 1112 Suwalski Park Krajobrazowy
Obrázek č. 4, Znaczki Turystyczne, No. 1112 Suwalski Park Krajobrazowy
Obrázek č. 5, Znaczki Turystyczne, No. 1112 Suwalski Park Krajobrazowy
Obrázek č. 6, Znaczki Turystyczne, No. 1112 Suwalski Park Krajobrazowy

03.05.2024 - dostępny bez problemów
22.08.2023 - dostępny bez problemów
21.07.2023 - dostępny bez problemów
17.06.2023 - dostępny bez problemów
17.06.2023 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

Agnieszka i Wojciech PĘPEK
Wojt787
ZT 1112
Będą w tych okolicach - nie pożałujesz że tam przyjechałeś. WARTO !!!!
 
Grzegorz Kaczmarczyk
1112
Zachwycony grupa ozów ciągnących się jeden za drugim . Przyroda wygrywa . Znaczki dostępne po 10 zł.