Na dzień dzisiejszy w Polsce jest 739 miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym!
Na dzień dzisiejszy w Polsce jest 739 miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym!

No. 285 Szczyty – Dzięciołowo

GPS: 52.742996 23.356171

Miejsca kultu

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 285 Szczyty – Dzięciołowo

Barokowa rzeźba św. Jana Nepomucena z ok. 1750 roku ustawiona jest na wysokim postumencie, po zewnętrznej stronie muru okalającego cenną XVIII-wieczną cerkiew. Figura została sprowadzona do Szczytów - Dzięciołowa przez ówczesnego właściciela wsi Jana Walentego Węgierskiego. Autorstwo rzeźby przypisywano pierwotnie  Janowi Chryzostomowi Redlerowi, który był artystą pracującym na potrzeby dworu Branickich w Białymstoku, jednak w świetle ostatnich badań wynika, że jej twórcą mógł być wybitny lwowski rzeźbiarz Sebastian Fesinger, na co wskazuje zarówno forma rzeźby jak i wiele detali. Figura wykonana jest z wapienia i uznawana jest za zabytek najwyższej klasy artystycznej. Jest przez to jednym z najcenniejszych zabytków tego typu na podlasiu. Jak podają źródła jest to również najdalej na północ wysunięty przykład dzieła lwowskiej rzeźby rokokowej. Ze względu na zły stan zachowania, figura w 2016 roku została przewieziona do pracowni konserwatorskiej gdzie została poddana renowacji.  W jej trakcie rekonstruowano również brakujące elementy rzeźby czyli prawą dłoń, nos i krzyż z palmą. Inicjatorem i koordynatorem wszystkich działań była Fundacja im. Jana Walentego Węgierskiego.


Miejsca sprzedaży:
Gminny Ośrodek Kultury w Orli, Spółdzielcza 1, czynny wtorek - sobota 13.00-21.00 (VI - VIII), 12.00 - 20.00 (IX-V), w innych godzinach znaczek dostępny po uzgodnieniu telefonicznym (nr telefonu w widocznym miejscu na budynku GOK)

Fotogaleria:
 

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 285 Szczyty – Dzięciołowo
Obrázek č. 2, Znaczki Turystyczne, No. 285 Szczyty – Dzięciołowo
Obrázek č. 3, Znaczki Turystyczne, No. 285 Szczyty – Dzięciołowo
Obrázek č. 4, Znaczki Turystyczne, No. 285 Szczyty – Dzięciołowo
Obrázek č. 5, Znaczki Turystyczne, No. 285 Szczyty – Dzięciołowo
Obrázek č. 6, Znaczki Turystyczne, No. 285 Szczyty – Dzięciołowo

20.09.2018 - dostępny bez problemów
24.08.2018 - dostępny bez problemów
20.08.2018 - dostępny bez problemów
20.08.2018 - dostępny z małymi problemami
24.07.2018 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

BEATA ZADZIMSKA
Samanta
ZT
Ciekawe miejsce, zresztą jest ich wiele na tych terenach. Znaczek można kupić bez problemu w Orli.
 
Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak
Nepomucen
Ładnie odnowiona figura z ciekawą historią. Znaczek dostępny bez problemu w Orli. Okolica obfituje w ciekawe miejsca. Świetne tereny na wycieczki rowerowe.
 
Krzykos
Krzykos
ZT 285
Ciekawa rzeźba usytuowana przy ładnej cerkwi. Renowacja figury, z pewnością, przywróciła jej dawną świetność.
Miejsce warte zobaczenia.
Znaczek bez problemów do nabycia w GOK w standardowej cenie.
Przy okazji miałem przyjemność uciąć krótką pogawędkę z sympatycznymi pracownicami Ośrodka, również kolekcjonerkami ZT - pozdrawiam!