Na dzień dzisiejszy w Polsce jest 546 miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym!
Na dzień dzisiejszy w Polsce jest 546 miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym!

No. 616 Szyb Bończyk w Mysłowicach

GPS: 50.245925 19.109398

Inne

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 616 Szyb Bończyk w Mysłowicach

Szyb Bończyk rozpoczął swą działalność ponad 100 lat temu, pod nazwą Otto, będąc szybem pomocniczym – wentylacyjnym KWK Mysłowice. Budynki szybu mieściły maszynę wyciągową z dwoma klatkami do opuszczenia materiałów i wentylator. Maszyna o mocy 160 KM, wyposażona w tarcze Koepego była jedną z najnowocześniejszych w tamtym czasie. Szyb Bończyk został zlikwidowany w 1984 r. i powoli podupadał w ruinę. Jeszcze przez 10 lat po zamknięciu, utrzymywany był przez macierzystą kopalnię i pilnował go portier. W 1994 roku przejęła go pierwsza spółka i rozpoczęła się pełna degradacja terenu. Zostały stamtąd wywiezione urządzenia m.in. oryginalna nitowana maszyna wyciągowa, a wieża szybowa pocięta na kawałki i rozebrana. Ostatecznej egzekucji budowli dokonali złomiarze, wyciągając z niej ostatnie okna i elementy metalowe. Nikt nie przypuszczał, że po okresie przemysłowym,Szyb Bończyk stanie się perłą w gastronomicznej koronie regionu. Tego niełatwego zadania podjęli się państwo Aneta i Maciej Sikora, którzy na górniczych ruinach angażując swój czas, energię i oszczędności w prace porządkowe, remontowe i projektowe odratowali zabytkowe budynku tworząc z nich kompleks bankietowo-konferencyjny. Dzięki współpracy z firmą projektową S.C. Decorum 3 Jan Dybała z Mysłowic osiągnęli wspaniałe rezultaty. Trzy lata trwało porządkowanie terenu i opracowanie projektu utworzenia w budynkach szybu kompleksu bankietowo-konferencyjnego. Pozwolenie na budowę uzyskano w 2009 roku. Trzy lata później pierwsi goście zaczęli odkrywać nową historię Szybu Bończyk.


Miejsca sprzedaży:
Braks Restauracje, ul. ks. Norberta Bończyka 13, Mysłowice


28.05.2017 - dostępny bez problemów
27.05.2017 - dostępny bez problemów
19.05.2017 - dostępny bez problemów
18.05.2017 - dostępny bez problemów
18.05.2017 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

Krzysztof Ulka
krist58
No. 616 Szyb Bończyk w Mysłowicach
Znaczek dostępny w bufecie baru Kompleksu Bankietowo Konferencyjnego Szyb Bończyk.
Cena 7 zł.