Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1062
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1062!

No. 845 Umowne Źródła Sanu – Bieszczady

GPS: 49.007900 22.891609

Inne

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 845 Umowne Źródła Sanu – Bieszczady

Umowne źródła Sanu to miejsce, w którym oznaczono pobliskie źródła tej rzeki. Na niewielkiej polanie położonej na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 9 km na południowy wschód od nieistniejącej już miejscowości Bukowiec, znajduje się kamienny obelisk wraz z krzyżem oraz towarzyszącymi im słupami granicznymi – polskim i ukraińskim. Tak naprawdę miejsce oznaczone w ten sposób to jeden z lewych dopływów Sanu. Samo źródełko wybija 10 metrów poniżej obelisku, a prawdziwe źródło Sanu znajduje się po stronie ukraińskiej na wschodnich stokach Piniaszkowego. Właśnie z tego względu, że źródła rzeki znajdują się po stronie ukraińskiej i że jest to strefa przygraniczna, obelisk stanął właśnie w tym miejscu. Na nim też zaznaczono długość rzeki (444 km) oraz wysokość  950m n.p.m, która prawdopodobnie oznacza wysokość rzeczywistego źródła. Samo miejsce umownych źródeł Sanu znajduje się na wysokości ok. 843m n.p.m., a najprościej tu dotrzeć wędrując ścieżką  historyczno – przyrodniczą doliny Górnego Sanu, która rozpoczyna się we wspomnianym wcześniej Bukowcu.


Miejsca sprzedaży:
> Punkt informacyjno-kasowy Bieszczadzkiego Parku Narodowego "Bukowiec" (w sezonie turystycznym)
> Punkt informacyjno-kasowy Bieszczadzkiego Parku Narodowego "Tarnawa Niżna"- hotelik "Baza Nad Roztokami" (w sezonie turystycznym)
> Od połowy XI do połowy IV: Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej BdPN, Lutowiska 2, (naprzeciw parkingu przy kościele)

Fotogaleria:
 

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 845 Umowne Źródła Sanu – Bieszczady
Obrázek č. 2, Znaczki Turystyczne, No. 845 Umowne Źródła Sanu – Bieszczady
Obrázek č. 3, Znaczki Turystyczne, No. 845 Umowne Źródła Sanu – Bieszczady
Obrázek č. 4, Znaczki Turystyczne, No. 845 Umowne Źródła Sanu – Bieszczady
Obrázek č. 5, Znaczki Turystyczne, No. 845 Umowne Źródła Sanu – Bieszczady
Obrázek č. 6, Znaczki Turystyczne, No. 845 Umowne Źródła Sanu – Bieszczady

20.01.2021 - dostępny bez problemów
07.01.2021 - dostępny bez problemów
10.11.2020 - dostępny bez problemów
06.11.2020 - dostępny bez problemów
12.06.2020 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

Krzykos
Krzykos
ZT 845
Znaczek dostępny bez problemu w punkcie kasowym BdPN w Bukowcu w cenie 8 zł.
Z parkingu idziemy zielonym (na starszych mapach oznaczonym niebieskim kolorem) szlakiem. Jest to ścieżka przyrodniczo-historyczna biegnąca przez nieistniejące już wsie: Bukowiec, Beniową, Sianki. Możemy zobaczyć m. in. ruiny cerkwi św. Michała Archanioła na cmentarzu w Beniowej, Schron nad Negrylowym (nieczynne schronisko), ruiny dworu Stroińskich, dawny cmentarz w Siankach z nagrobkami Franciszka i Klary Stroińskich (tzw. grób hrabiny), punkt widokowy na ukraińskie Sianki i oczywiście symboliczny obelisk źródła Sanu na granicy. Ścieżce towarzyszą liczne rozlewiska, których sprawcami są bobry oraz meandrujący San. Ustawione tablice informacyjne ze zdjęciami, pozwalają przybliżyć nieco historię tych terenów. Mimo swojej długości (około 22 km w obie strony) polecam przejście tą ścieżką.
 
Piotr Pogan
Piotrek
ZT 845
Dostępny tuż przy granicy z Ukrainą, czyli na końcu świata w Tarnawie Niżnej. Warto rzucić okiem przy okazji na torfowisko w nieistniejącej już wiosce Tarnawa Wyżna.