Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1239
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1239!

No. 1226 Zamek Biskupów Krakowskich w Iłży

GPS: 51.162051 21.241143

Zamki, pałace, twierdze

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1226 Zamek Biskupów Krakowskich w Iłży

Zamek Biskupów Krakowskich w Iłży to perła architektury średniowiecza i renesansu. Jego budowa rozpoczęła się najprawdopodobniej już pod koniec XIII w. Zamek był kilkukrotnie rozbudowywany – m.in. w wieku XIV, zniszczony m.in. przez Szwedów w 1656 r., odbudowany w poł. XVII i XVIII w., a po pożarze na początku XIX w. popadł w ruinę. Zabudowania zamkowe składały się z zamku dolnego oraz zamku górnego. Budowla powstała głównie z łamanego wpienia, łączonego zaprawą wapienno-piaskową. Posiada charakterystyczną murowaną wieżą górującą nad miastem. Mury zamku miejscami mają grubość 3 metrów. Na zamku górnym zachowały się m.in. sklepione piwnice zamkowe oraz murowana i częściowo kuta w skale, studnia zamkowa. W przeszłości zamek był siedzibą biskupów krakowskich – obiektem obronnym, rezydencjonalnym, oraz centrum gospodarczo-administracyjnym. W 2021 r. ruina zamku górnego przeszła pierwszy etap prac konserwatorskich. Obiekt niemalże w całości udostępniony jest dla turystów, którzy mogą m.in. wejść na wieżę zamkową oraz zajrzeć w głąb studni zamkowej. Na zamku organizowane są wystawy oraz liczne atrakcje i imprezy, wraz z niezwykle widowiskowym turniejem rycerskim.


Miejsca sprzedaży:
> Punkt Informacji Turystycznej, plac 11-go Listopada 2, Iłża (web)
> Punkt IT na Zamku Biskupów Krakowskich w Iłży


08.05.2023 - dostępny bez problemów
03.05.2023 - dostępny bez problemów
03.05.2023 - dostępny bez problemów
01.05.2023 - dostępny bez problemów
01.05.2023 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

D
Znaczek
Super ruiny