Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1221
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1221!

No. 1213 Zespół Cerkiewny w Nowym Bruśnie

GPS: 50.243188 23.322586

Miejsca kultu

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1213 Zespół Cerkiewny w Nowym Bruśnie

Głównym elementem zespołu cerkiewnego w Nowym Bruśnie jest niezwykle malownicza cerkiew pw. św. Paraskewy. W 1713 r. wzniósł ją majster Stefan, łącznie z czynnym w tym czasie w okolicach wsi budowniczym Stefanem Sienko Siematiewskim. Obiekt stanął na miejscu wcześniejszej świątyni, która funkcjonowała w XVII w. Cerkiew reprezentuje typowy plan trójdzielny. Od zachodu, nad tzw. babińcem, znajduje się kaplica liturgiczna pw. św. Mikołaja. Dostęp do niej umożliwiają schody wiodące na malowniczą galerię arkadową. Dolną część budowli obejmują obszerne zadaszenia, tzw. soboty. Babiniec, nawę i sanktuarium wieńczą kopuły ze smukłymi latarniami, których forma pochodzi z poł. XIX w. W 1903 r. na miejscu starego babińca, z kaplicą i galerią na piętrze, wzniesiono nowy, duży babiniec z kopułą. Po II wojnie, na skutek przymusowych wysiedleń ludności ukraińskiej, cerkiew została opuszczona, co doprowadziło do jej całkowitej ruiny i groźby zawalenia. W 1992 r. rozpoczął się remont budowli, który od 2013 r. kontynuowany jest przez Muzeum Kresów w Lubaczowie. W efekcie prac przywrócono cerkwi wygląd z XVIII–XIX w.


Miejsca sprzedaży:
> Zespół Cerkiewny w Radrużu, Radruż 13, Horyniec-Zdrój
> Muzeum Kresów w Lubaczowie, ul. Sobieskiego 4, Lubaczów


10.03.2023 - dostępny bez problemów
28.02.2023 - dostępny bez problemów*) pola obowiązkowe