Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1271
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1271!

No. 1212 Zespół Cerkiewny w Radrużu

GPS: 50.176696 23.401590

Miejsca kultu

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1212 Zespół Cerkiewny w Radrużu

Cerkiew pw. św. Paraskewy, centralny obiekt zespołu sakralnego w Radrużu, należy do najcenniejszych i najstarszych świątyń drewnianych w Polsce i na pograniczu polsko-ukraińskim. W 2013 r. wpisano ją na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a w 2017 r. na Listę Pomników Historii. Budowla posiada charakter obronny, pochodzi z końca XVI w. i reprezentuje klasyczny typ trójdzielno-podłużnej, jednokopułowej cerkwi obrządku wschodniego z wykorzystaniem rozwiązań konstrukcyjnych późnogotyckiego ciesielstwa zachodnioeuropejskiego. Przypuszcza się, że jej fundatorem był w 1583 r. Jan Płaza, starosta lubaczowski. W 1648 r. wnętrze cerkwi pokryto częściowo polichromią, która na wschodniej ścianie nawy razem z ikonami tablicowymi współtworzyła pierwotny ikonostas. Obok walorów architektonicznych i historycznych w świątyni znajduje się również cenny wystrój. Tworzy go przede wszystkim ikonostas powstały w XVII i XVIII w. Do innych unikalnych zabytków należy drewniana ława kolatorska z 4 ćw. XVII w. oraz Boży Grób ufundowany przy udziale proboszcza ks. Bazylego Sierocińskiego i ozdobiony malowidłami malarza Andrzeja Berezickiego. Od 2010 r. zespół cerkiewny stanowi oddział Muzeum Kresów w Lubaczowie i jest pod jego stałą opieką.


Miejsca sprzedaży:
> Zespół Cerkiewny w Radrużu, Radruż 13, Horyniec-Zdrój
> Muzeum Kresów w Lubaczowie, ul. Sobieskiego 4, Lubaczów


05.04.2024 - dostępny bez problemów
01.09.2023 - dostępny bez problemów
07.05.2023 - dostępny bez problemów
19.04.2023 - dostępny bez problemów
12.04.2023 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

Mirosław Maziarz
Mirosław Maziarz
ZT 1212
Cerkiew piękna, wejście co godzinę do 17 w okresie letnim