Na dzień dzisiejszy w Polsce są 654 miejsca wyróżnione Znaczkiem Turystycznym!
Na dzień dzisiejszy w Polsce są 654 miejsca wyróżnione Znaczkiem Turystycznym!

No. 618 Zespół Klasztorno – Pałacowy w Rudach

GPS: 50.194934 18.448962

Zamki, pałace, twierdze

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 618 Zespół Klasztorno – Pałacowy w Rudach

Zespół klasztorno-pałacowy w Rudach składa się z kościoła będącego trójnawową bazyliką, średniowiecznego klasztoru pocysterskiego oraz później dobudowanych skrzydeł barokowej rezydencji pałacowej. W rezydencję pałacową zabudowania klasztorne zostały przekształcone w  XIX wieku. Część kościelna została odrestaurowana w latach 1994-1996. Natomiast część klasztorno-pałacowa, od okresu powojennego stopniowo popadała w ruinę. W 1998 roku została przekazana na własność diecezji gliwickiej i poddana długiemu procesowi renowacyjnemu. Na dawną część klasztorną składają się skrzydła w formie czworoboku przyległego do kościoła z wewnętrznym dziedzińcem i krużgankami tworzącymi wirydarz. Na część dawnej rezydencji pałacowej składają się skrzydła północno-zachodnie i północno-wschodnie. Tworzą one zewnętrzny dziedziniec, częściowo otwarty. W otwarciu pomiędzy tymi skrzydłami usytuowany jest wjazd na dziedziniec oraz dwa trasy zewnętrzne, z których rozciąga się widok na przyległy parkowy staw. Na załamaniu skrzydła zachodniego i północnego znajduje się wieża. W pomieszczeniach zespołu mieści się Ośrodek Formacyjno-Edukacyjny, organizowane są wystawy i spotkania.


Miejsca sprzedaży:
Punkt Informacji Turystycznej przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, ul. Klasztorna 9, Kuźnia Raciborska (czynne pn. - pt. 8 - 16)

Fotogaleria:
 

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 618 Zespół Klasztorno – Pałacowy w Rudach
Obrázek č. 2, Znaczki Turystyczne, No. 618 Zespół Klasztorno – Pałacowy w Rudach
Obrázek č. 3, Znaczki Turystyczne, No. 618 Zespół Klasztorno – Pałacowy w Rudach
Obrázek č. 4, Znaczki Turystyczne, No. 618 Zespół Klasztorno – Pałacowy w Rudach
Obrázek č. 5, Znaczki Turystyczne, No. 618 Zespół Klasztorno – Pałacowy w Rudach
Obrázek č. 6, Znaczki Turystyczne, No. 618 Zespół Klasztorno – Pałacowy w Rudach
Obrázek č. 7, Znaczki Turystyczne, No. 618 Zespół Klasztorno – Pałacowy w Rudach
Obrázek č. 8, Znaczki Turystyczne, No. 618 Zespół Klasztorno – Pałacowy w Rudach

13.03.2018 - dostępny bez problemów
08.02.2018 - zamknięte (nie można sprawdzić dostępności)
06.02.2018 - dostępny bez problemów
01.02.2018 - dostępny bez problemów
20.01.2018 - zamknięte (nie można sprawdzić dostępności)

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

Edward Kaczmarczyk
Gosia,Edek,Klaudia Kędzierzyn-Koźle
No. 618 Zespół Klasztorno – Pałacowy w Rudach
Znaczki dostępne w MOKSiR w Kuźni Raciborskiej,w sekretariacie ( wejście z boku budynku za apteką ). Dostępny również okolicznościowy.
 
Stanisław Płatek z Katowic
Rudy Raciborskie Bazylika izespół Klasztorny
Niestety Znaczki turystyczne w wyznaczonym punkcie sprzedaży niedostępne punkt nieczynny do odwołania nie ma wyznaczonego innego punktu /np. Parafia, czy centrum Diecezjalne brak informacji o możliwości kontaktu telefonicznego
 
Edward Kaczmarczyk
Gosia,Edek,Klaudia Kędzierzyn-Koźle
No. 618 Zespół Klasztorno – Pałacowy w Rudach
JESTEŚMY UMÓWIENI Z IT W KUŹNI RACIBORSKIEJ NA TELEFON GDY BĘDĄ JUŻ MIELI ZNACZKI WIĘC DAMY TUTAJ ZNAĆ CZY JUŻ SĄ BY TURYŚCI NIE MUSIELI WRACAĆ Z PUSTYMI RĘKOMA.
 
Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak
Rudy
Miejsce piękne i warte odwiedzenia. ZT niestety niedostępne. "Punkt IT nieczynny do odwołania."
 
Krzykos
Krzykos
ZT 618
Polecam zobaczyć bazylikę, wraz z całym zespołem poklasztornym, również w wieczornej iluminacji, podkreślającej detale architektoniczne.