Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1165
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1165!

No. 1099 Dolina Górnej Narwi - Ostoja Ptaków PTOP

GPS: 52.909887 23.405040

Trasy turystyczne

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1099 Dolina Górnej Narwi - Ostoja Ptaków PTOP

Dolina Górnej Narwi to jedna z najlepiej zachowanych w Polsce dolin łęgowych. Łączy Puszczę Białowieską z Narwiańskim Parkiem Narodowym i obejmuje odcinek rzeki od zbiornika Siemianówka do Suraża. Większość terenu pokryta jest przez zbiorowiska, których istnienie jest zależne od wylewów rzeki. Siedliska te uznawane są za najbardziej różnorodne biologicznie w strefie klimatu umiarkowanego. Liczne zakola, starorzecza i mokradła doliny stanowią doskonałe miejsce do bytowania dla wielu gatunków flory i fauny. Na terenie Doliny Górnej Narwi stwierdzono ponad 230 gatunków ptaków, w tym ok.150 lęgowych. Miejsce to jest jedną z najważniejszych w kraju ostoi dubelta, wodniczki, derkacza, zielonki i błotniaka łąkowego. Dzięki nieprzeciętnym walorom dolina należy do europejskiej sieci ochrony przyrody NATURA 2000. 


Miejsca sprzedaży:
> Camping NARVA, Puchły 62


24.07.2022 - dostępny bez problemów
02.07.2022 - dostępny bez problemów
20.10.2021 - dostępny bez problemów
26.09.2021 - dostępny bez problemów
18.09.2021 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak
Narew
Rzeka w tej okolicy jest rzeczywiście piękna. Tworzy liczne meandry, rozlewiska i starorzecza. We wsi Puchły idąc drogą za cerkwią można przez drewniane kładki dojść na pomost widokowy. Nie należy sugerować się mapą gugla, z której wygląda że pomost jest po drugiej stronie. Jest w Puchłach. Ptaków nie stwierdziłem, natomiast komarów chyba parę tysięcy, warto się czymś popryskać. Znaczek na nieodległym campingu.