Znalec Republiki Ceskiej 2016W piątek 8 lipca br., w Janovicach koło Rymarova w Republice Czeskiej odbyło się spotkanie, w ramach którego dokonano uroczystego odznaczenia kolekcjonerów znaczków turystycznych tzw. "Znalec Republiki Czeskiej ". Tytuł ten zyskują kolekcjonerzy, którzy posiadają minimum 200 znaczków kolekcjonera czyli w swej kolekcji mają ok. 2000 numerowanych ZT. Piątkowe spotkanie w Rymarovie było już trzecim spotkaniem. Najważniejszą częścią spotkania była uroczyste wręczenie tytułu osobom spełniającym w.w kryterium.

W ramach obchodów zgromadzeni w amfiteatrze La Skála kolekcjonerzy mieli możliwość zdobycia specjalnych znaczków okolicznościowych, a nagrodzeni otrzymali dodatkowo specjalne medale. Wśród przybyłych kolekcjonerów byli zarówno świeżo upieczeni "znalcy CR" jak i ci nominowani w latach poprzednich. Wszyscy wspólnie pozowali do fotografii, a ukoronowaniem spotkania była wspólna biesiada i występ grupy teatralnej w sztuce Lemoniadowy Joe. Ciekawostką niechaj będzie fakt, że w jedną z ról wcielił się pomysłodawca znaczkowej idei czyli Ladislav Šín, który wykazał się nie małym talentem aktorskim.

W grupie przybyłych na uroczystość gości nie zabrakło przedstawicieli ZT z Węgier oraz z Polski. Otrzymaliśmy już zaproszenie na kolejne spotkanie czeskich kolekcjonerów, a sami zaprosiliśmy Czechów na nasze V Spotkanie Kolekcjonerów, które odbędzie się już w październiku. W Infocentrum Znaczków Turystycznych w Janovicach pozostawiliśmy jeszcze stos polskich materiałów promocyjnych. Miło wspominając wydarzenia minionego dnia powróciliśmy do Polski myśląc już o wspomnianym wyżej V Spotkaniu Kolekcjonerów.

 

Znawca Republiki Czeskiej