Opłatek w KomornikachNiedawno obchodziliśmy pierwszą rocznicę powstania, a już odbyło się drugie Spotkanie Opłatkowe w Klubie Kolekcjonerów Znaczków Turystycznych w Komornikach, podczas którego zebrało się ok. 25 osób. Największą niespodzianką było oczywiście przybycie Prezesa Firmy Znaczki Turystyczne w Złotym Stoku p. Zbigniewa Romankiewicza. Wielki to dla nas zaszczyt, że odwiedził Gminę Komorniki. Wśród zaproszonych gości był także Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach p. Antoni Pawlik. Panowie wcześniej znali się tylko z rozmów telefonicznych, ale dało się zauważyć, że mieli wspólne tematy. Ziarenko zostało zasiane, poczekamy na owoce. Nie zawiódł nasz serdeczny przyjaciel Piotr z Zielonej Góry oraz sympatycy: Arek z Wojnowic i Piotr z Lubonia.

Po przywitaniu zgromadzonych głos zabrał p. Zbigniew Romankiewicz podsumowując dotychczasowe działanie w zakresie propagowania idei znaczków turystycznych oraz plany na przyszłość. Z kolei p. Antoni Pawlik w swoim wystąpieniu przedstawił znaczenie i funkcję jaką spełnia Klub Kolekcjonerów ZT w działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach.

Po krótkich przemówieniach nastąpił moment najważniejszy czyli łamanie się opłatkiem i życzenia, życzenia, życzenia… wszyscy, wszystkim. Na zakończenie części oficjalnej podano barszczyk z uszkami, który jak zwykle smakował znakomicie.

Na świątecznie udekorowanych stołach oprócz wspomnianego barszczu znalazły się domowe wypieki w postaci placków, chruścików i pierników oraz owoce – przywiezione przez uczestników. Nie zabrakło akcentów kolekcjonerskich w postaci stojaczków z różnymi znaczkami. I tak przy kawie zaczęły się „Polaków rozmowy”. Przy okazji dowiedzieliśmy się jak wygląda nowy Znaczek Noworoczny.

Jak na okres świąteczny przystało uczestnicy spotkania zostali obdarowani upominkami przez Prezesa Znaczków Turystycznych oraz przez Dyrektora GOK. Nasz kolega Jan z Lubonia także przygotował upominki w postaci książek o tematyce turystycznej, natomiast Piotr z Zielonej Góry otrzymał koszulkę klubową z podpisami kolekcjonerów.

Ogromnie cieszę się, że mogliśmy pochwalić się przed p. Zbigniewem Romankiewiczem warunkami jakie stworzył nam Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach, zapewniając miejsce spotkań i wspomagając nas w różnych przedsięwzięciach. Jesteśmy tu zauważeni i traktowani po partnersku za co serdecznie dziękujemy władzom Gminy Komorniki.

Spotkanie przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych, a już teraz zapraszamy na kolejne spotkania w każdy IV czwartek miesiąca o godz. 18.00 w Sali „PIWNICA” w Gminnym Ośrodku Kultury w Komornikach..

Krystyna Nowak – Górska

 

Spotkanie opłatkowe w Komornikach