Na dzień dzisiejszy w Polsce jest 991 miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym!
Na dzień dzisiejszy w Polsce jest 991 miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym!

No. 60003 Górecko Stare - 50 Jubileuszowy Rajd Nocny im. Władysławy Podobińskiej


Komercyjne

Obrázek č. 1, Znaczki Komercyjne, No. 60003 Górecko Stare - 50 Jubileuszowy Rajd Nocny im. Władysławy Podobińskiej

Władysława Podobińska (1911-1986) - zasłużona działaczka turystyki i krajoznawstwa oraz TKKF. Lwowianka, z domu Hulewicz, przez rok studiowała na Wyższej Szkole Handlowej i pracowała w Warszawie. W 1934 r. z mężem artystą malarzem zamieszkała w Wielączy (w czasie okupacji po wysiedleniu kierowała młynem w Tarnogrodzie). Od 1949 r. w Zamościu. W latach 1956-62 była prezesem oddziału PTTK (w zarządzie do 1979 r.), w 1985 r. Zjazd Krajowy nadał jej godność Członka Honorowego PTTK. Podupadły oddział doprowadziła do najlepszych w województwie. W latach 1958-76 kierowała Domem Wycieczkowym. Jej zasługą był rozwój i modernizacja bazy turystycznej na Roztoczu. Popularyzatorka turystyki pieszej i twórczyni regionalnych odznak turystycznych. Działała na niwie opieki nad zabytkami i popularyzacji dziejów regionu. Była też działaczką LOP i Polskiego Klubu Ekologicznego. Miała duże zasługi w powstaniu Roztoczańskiego Parku Narodowego i pierwszego w Polsce Koła TKKF (od 1961 r. była jego prezesem). Zawsze pełna energii, inicjatyw, szczególnie dużo czasu poświęcała młodzieży (popularna "Mama"). Odznaczona Krzyżem Kawalerskim OOP i kilkunastoma odznaczeniami PTTK. Rajd Nocny im. Wł. Podobińskiej - Górecko Stare 2007.Drużyny uczestniczące w 50 Jubileuszowym Rajdzie Nocnym im Władysławy Podobińskiej: Trasa 1 Gimnazjum Nr 4 Zamość Gimnazjum Nr 5 Zamość Trasa 2 SP Nr 3 Zamość Koło Terenowe PTTK w Lubyczy Królewskiej. Trasa 3 SP Łabunie SP Nr 1 Szczebrzeszyn Gimnazjum Nr 6 Zamość Razem 386 uczestników.


*) pola obowiązkowe