Moja przygoda ze Znaczkiem Turystycznym rozpoczęła się w 2008 roku, kiedy to będąc w Górach Stołowych na Szczelińcu zdobyłem mój pierwszy znaczek nr 031 ze Schroniska PTTK na Szczelińcu Wlk. Obecnie mam około 70 ZT z Polski, Czech i Słowacji. Jestem młodym człowiekiem, mam 15 lat, a moją ogromną pasją są góry, w które wyjeżdżam kiedy tylko mogę.

Zawsze staram się tak tworzyć wycieczki żeby zdobyć jak najwięcej ZT. Dużo zawdzięczam też moim rodzicom, którzy towarzyszą mi przy zbieraniu. Cieszę się, że pieczę nad całym przedsięwzięciem sprawuje pan Zbyszek, który doprowadził Znaczek do porządku po reorganizacji. Mam nadzieję, że ZT będzie się rozwijał czego serdecznie życzę zarówno panu Zbyszkowi jak i nam kolekcjonerom.