Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1038
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1038!

No. 40054 100 - lecie udziału mieszkańców Gminy Kuślin w Powstaniu Wielkopolskim


Okolicznościowe

Obrázek č. 1, Znaczki Okolicznościowe, No. 40054 100 - lecie udziału mieszkańców Gminy Kuślin w Powstaniu Wielkopolskim

Niełatwo żyło się Polakom zamieszkującym tereny obecnej gminy Kuślin podczas pruskiego zaboru. Polityka zniemczania prowadzona była przez zaborców w wielu obszarach życia, obejmując  oświatę, kulturę, gospodarkę i życie codzienne. Polacy jednak nie poddawali się, stawiając zdecydowany opór przed zniemczeniem. Podstawową metodą walki o polskość było krzewienie  znajomości dziejów ojczystych, rozwój świadomości narodowej oraz wychowywanie młodego pokolenia w duchu narodowym. Jednak kiedy 27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie, mieszkańcy gminy Kuślin czynnie zaangażowali się w walkę z zaborcą. W nowy rok- 1 stycznia 1919 roku powstańcy wyzwolili Kuślin, zajmując miejscowy urząd i zdobywając 25 karabinów. To ważne wydarzenie dziejach mieszkańców tego terenu, Urząd Gminy Kuślin postanowił uczcić znaczkiem okolicznościowym. Tym lepsza to okazja, że w ten sposób można  przedstawić nowy herb gminy Kuślin.  Symbolika projektu herbu gminy Kuślin odnosi do tradycji własnościowych tych terenów, czyli godła szlacheckiego Łodzia pierwotnych właścicieli i godła szlacheckiego Osoria rodziny Sczanieckich. 


Miejsca sprzedaży:
Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie, ul. Leśna 13, Kuślin (czynna pn.- pt od 11:00 do 18:00)


27.08.2018 - dostępny bez problemów
11.06.2018 - dostępny bez problemów
29.04.2018 - znaczek niedostępny

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

Pluciński Rafał nefretete1967
nefretete1967
Gościniec Halszka
Gościniec Halszka nieczynny. Właściciel powiedział, że zamknął gościniec a znaczki oddał do gminy.