Na dzień dzisiejszy w Polsce są 992 miejsca wyróżnione Znaczkiem Turystycznym!
Na dzień dzisiejszy w Polsce są 992 miejsca wyróżnione Znaczkiem Turystycznym!

No. 40049 660-lecie nadania praw miejskich, Będzin 1358 – 2018


Okolicznościowe

Obrázek č. 1, Znaczki Okolicznościowe, No. 40049 660-lecie nadania praw miejskich, Będzin  1358 – 2018

5 sierpnia 2018 roku przypada 660. rocznica nadania Będzinowi praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego. Władca ten w 1358 roku podniósł do rangi miasta na prawie magdeburskim (niemieckim) dotychczasową osadę targową. Będzin wcześniej, prawdopodobnie od lat czterdziestych XIV wieku, był miastem lokowanym na prawie polskim, gdyż najstarsza wzmianka o nim jako mieście pochodzi z 1349 roku. Natomiast lokowanie Będzina na wzór niemieckiego Magdeburga, jak w przypadku wielu środkowoeuropejskich ośrodków, wiązało się ze wzrostem przywilejów posiadanych przez miasto. Ponadto nadanie w 1358 roku Będzinowi praw miejskich związane było z budową w tym miejscu kamiennej warowni, która miała strzec polskiej granicy z państwem czeskim, a przebiegała przez linię Czarnej Przemszy. Przywilej lokacyjny zawierał nawet słowa mówiące, iż miasto lokowane jest „pod zamkiem naszym”. Również w tamtym czasie rozpoczęto tu budowę murów okalających miasto oraz prowadzących do niego bram. Pierwszym wzmiankowanym w źródłach historycznych wójtem miasta był Hinko Ethiopus. Dzięki uzyskaniu lokacji na prawie magdeburskim oraz dzięki późniejszym przywilejom Będzin mógł się rozwinąć jako prężny ośrodek gospodarczy i administracyjny w ówczesnej Rzeczypospolitej.


Miejsca sprzedaży:
Zamek w Będzinie, ul. Zamkowa 1
Pałac Mieroszewskich w Będzinie

Fotogaleria:
 

Obrázek č. 1, Znaczki Okolicznościowe, No. 40049 660-lecie nadania praw miejskich, Będzin  1358 – 2018

31.12.2019 - dostępny bez problemów
24.08.2019 - dostępny bez problemów
22.06.2019 - dostępny bez problemów
18.05.2019 - dostępny bez problemów
25.10.2018 - dostępny z małymi problemami

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

Piotrek
ZO 40049
Dostępny, ale w Pałacu Mieroszewskich.