Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1304
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1304!

No. 40102 Bielsk Podlaski - 102 Rocznica Odzyskania Niepodległości


Okolicznościowe

Obrázek č. 1, Znaczki Okolicznościowe, No. 40102 Bielsk Podlaski - 102 Rocznica Odzyskania Niepodległości

Niepodległość dotarła do Bielska z opóźnieniem w stosunku do reszty kraju, gdyż kilkusettysięczne niemieckie wojska okupacyjne wycofywały się z Ukrainy koleją przez Bielsk do Prus Wschodnich, zgodnie z umową zawartą między nowo powstałym Państwem Polskim, a Niemcami, umożliwiającą pokojowe ich odejście, zamiast grożącego zbrojnego marszu na Warszawę. Ostatni żołnierze niemieccy opuścili Bielsk rano, 16 lutego 1919 r. i zaraz potem doszło do przemarszu pododdziału wojsk polskich ulicami miasta. Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Podlaskiego zrealizowało projekt murala upamiętniającego moment wkroczenia do Bielska (nazwę Bielsk Podlaski wprowadzono dopiero 22 X 1919r.) szwadronu rotmistrza Ludwika Wielowiejskiego z 10 Pułku Ułanów Dywizji Litewsko-Białoruskiej. Działo się to w niedzielę, 16 lutego 1919 r., o godz. 8.00 rano. Był to symboliczny znak ponownego połączenia tych ziem z macierzą. Wykonawcą muralu jest pan Piotr Topczyłko.


Miejsca sprzedaży:
> Bar Minutka , ul. Zamkowa 47, Bielsk Podlaski, czynne w godz. 12.00-23.00


02.07.2024 - dostępny bez problemów
20.10.2021 - dostępny bez problemów
08.08.2021 - dostępny bez problemów
18.06.2021 - dostępny bez problemów*) pola obowiązkowe