Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1297
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1297!

No. 40113 Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek” w Gołuchowie


Okolicznościowe

Obrázek č. 1, Znaczki Okolicznościowe, No. 40113 Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek” w Gołuchowie

Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie – samorządowa instytucja kultury, zostało utworzone na mocy Uchwały  Rady Gminy Gołuchów z dnia 28.02.2012r. Wówczas w  statucie zapisano: „Celem działania Centrum jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej i oświatowej, rozwijającej potrzeby mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury, a także realizacja zadań z zakresu rekreacji i turystyki.” Misja Gołuchowskiego Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie brzmi: „Bogactwo kulturalne, historyczne i przyrodnicze regionu jest dla nas inspiracją do innowacyjnych działań, rozwijających kompetencje i wrażliwość odbiorcy indywidualnego i zbiorowego. Tworzymy przestrzenie do twórczego rozwoju. Organizujemy wydarzenia, podczas których urealnia się lokalna wspólnota i materializują się więzi społeczne.” Zachęcamy do poznania kulturalnego, historycznego i przyrodniczego dziedzictwa regionu i zapraszamy do Gołuchowa.


Miejsca sprzedaży:
> Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek” ul. Lipowa 1, Gołuchów

*) pola obowiązkowe