Na dzień dzisiejszy w Polsce jest 876 miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym!
Na dzień dzisiejszy w Polsce jest 876 miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym!

No. 40005 I Rajd Toporczyków Tęczyńskich


Okolicznościowe

Obrázek č. 1, Znaczki Okolicznościowe, No. 40005 I Rajd Toporczyków Tęczyńskich

I Rajd Toporczyków Tęczyńskich w dniu 13 czerwca 2010r. Trasa Rajdu: MORAWICA – ZAMEK TĘCZYN. Tęczyńscy, średniowieczny polski ród możnowładczy herbu Topór. Być może wywodził się od palatyna Sieciecha, a ich domniemani przodkowie ("poronieni książęta" według Wincentego Kadłubka) mieli być właścicielami Tyńca, który skonfiskował im Kazimierz I Odnowiciel. Za panowania ostatnich Piastów oraz Jagiellonów Tęczyńscy byli najpotężniejszą rodziną w Małopolsce, wielu z nich pełniło ważne funkcje kasztelanów krakowskich i wojewodów krakowskich, posiadali ogromny majątek. Członkowie rodu działali aktywnie najpierw na rzecz zjednoczenia kraju po okresie rozbicia dzielnicowego, potem na rzecz unii z Litwą. Siedzibą rodu był zamek Tenczyn - jego budowę rozpoczął na początku XIV w. Nawój z Morawicy, a kontynuowali jego potomkowie. Od zamku tego członkowie rodu przyjęli nazwisko po przeniesieniu się tam z zamku w Morawicy.


Miejsca sprzedaży:
Zamek Tenczyn - kasa biletowa, Rudno


15.01.2019 - dostępny bez problemów
08.07.2018 - dostępny bez problemów
09.06.2018 - dostępny bez problemów
11.09.2016 - dostępny bez problemów
03.09.2016 - dostępny bez problemów*) pola obowiązkowe