Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1038
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1038!

No. 40067 Jubileusz 100-lecia Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce


Okolicznościowe

Obrázek č. 1, Znaczki Okolicznościowe, No. 40067 Jubileusz 100-lecia Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce należy do jednych z najstarszych na polskiej kolei. Wyłonił się z pierwszego po odzyskaniu niepodległości Związku Zawodowego Kolejarzy Rzeczypospolitej Polskiej  utworzonego w grudniu 1918 roku w Warszawie. 31.10.1919 r. decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  otrzymuje osobowość prawną, a od daty tej liczone jest powstanie ZZM. W okresie międzywojennym ZZM zorganizował 14 Walnych Zjazdów. 1.09.1939 r. działalność ZZM została zawieszona, a po zakończeniu wojny polski ruch związkowy został całkowicie zdominowany przez ideologię komunistyczną i stał się częścią systemu totalitarnego. Na mocy decyzji politycznych w 1947 r. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce formalnie rozwiązano. Fala protestów robotniczych i strajków w sierpniu 1980 r., spowodowała, że zapaliła się iskierka nadziei na odrodzenie ZZM. Dopiero po zniesieniu stanu wojennego i obradach „Okrągłego Stołu” w kwietniu 1989 roku maszyniści postanawiają reaktywować przedwojenny Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce. Jego formalna rejestracja w sądzie nastąpiła 13.10.1989 roku.  ZZM w czasie swojej działalności wielokrotnie podejmował  działania w obronie miejsc pracy oraz praw pracowników, jak również w obronie całego PKP. Manifestacje, pikiety, protesty głodowe, strajki to tylko niektóre formy nacisku na pracodawcę czy rządzących. Działania te były nie tylko walką o miejsca pracy, świadczenia zdrowotne, zabezpieczenia społeczne, ale także obrona przed wyprzedażą majątku polskich kolei, a obecnie także zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, powierzonego życia ludzkiego i mienia.


Miejsca sprzedaży:
> GTC GROUP, ul. Mickiewicza 9, Tczew, (lokal nr 1 na parterze, czynny pn., - pt., w godz. od 8.00 do 16.00)


04.09.2020 - znaczek niedostępny
06.02.2020 - dostępny bez problemów
26.06.2019 - dostępny bez problemów
08.05.2019 - dostępny bez problemów
19.04.2019 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

Marta i Michał
Marta i Michał
No.40067
Znaczek dostępny bez problemu w cenie 7 zł w punkcie sprzedaży, nieopodal tczewskiego rynku. Co do tego, że Tczew jest miastem kolei i kolejarzy nie ma żadnych wątpliwości. Warto przejść się po mieście i poszukać śladów kolejnictwa. Bardzo fajnie, że dzięki znaczkowi udało się uhonorować 100 lat pracy związku zawodowego tej grupy kolejarzy.