Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1054
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1054!

No. 40007 Opolski Klub Krajoznawców - 2012


Okolicznościowe

Obrázek č. 1, Znaczki Okolicznościowe, No. 40007 Opolski Klub Krajoznawców - 2012

25/18 Śląskie Sympozjum Krajoznawców odbyło się w dniach 21-23.09.2012 w Opolu. Sympozja organizowane są już od 1977 roku. Na początku organizowane były przez Wojewódzką Komisję Krajoznawczą przy Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Opolu. Od 1995 roku do współpracy włączyli się turyści czescy przy współudziale Matice Slezská z Opawy. Sympozja na przemiennie organizowane są po Polskiej i Czeskiej stronie. Po przemianach organizacyjnych od 1999 roku organizatorem ze strony Polskiej jest Opolski Klub Krajoznawców. W 2011 roku po raz pierwszy ujrzał światło dzienne Znaczek Turystyczny wydany z okazji tej międzynarodowej imprezy. Dzięki przychylności ZT Polska w 2012 roku ponownie udało się wydać znaczek. Czy wpisze się On do tradycji imprezy ? Kto wie? Po więcej informacji na temat Sympozjum zapraszam na stronę http://orso.pttk.pl/sympozja/ lub do obejrzenia kilku fotek na stronie http://tnij.org/sympozja


Miejsca sprzedaży:
> ZNACZEK MOŻLIWY DO OTRZYMANIA TYLKO DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ !!!

Fotogaleria:
 

Obrázek č. 1, Znaczki Okolicznościowe, No. 40007 Opolski Klub Krajoznawców - 2012
*) pola obowiązkowe