CENTRALA - polska spółka Znaczki Turystyczne z o.o. z siedzibą w Złotym Stoku, która odpowiada za rozszerzanie idei ZT w naszej Ojczyźnie oraz kontaktuje się z PMZ i kolekcjonerami.