Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1271
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1271!

Słowniczek pojęć

1 2 >>

AUDIOBEDEKER

Audiobedeker to projekt, który ma za zadanie łączyć funkcje multimedialnej encyklopedii z przewodnikiem turystycznym. Audiobedeker to integralna część projektu o nazwie Znaczki Turystyczne i jest powiązana z konkretnym znaczkowym miejscem turystycznym. Jeśli więc na naklejce dołączonej do znaczka pojawia się symbol (QR kod z uszami), oznacza to, iż ten właśnie znaczek, a właściwie miejsce, którego dotyczy posiada szerszy opis w postaci pliku audio. Nagranie to możliwe jest do odsłuchania po zeskanowaniu kodu wydrukowanego na naklejce. Wystarczy posiadać w swoim telefonie aplikację do skanowania kodów QR i już bez żadnych przeszkód można korzystać z możliwości jakie daje Audiobedeker.CENTRALA

CENTRALA - polska spółka Znaczki Turystyczne z o.o. z siedzibą w Złotym Stoku, która odpowiada za rozszerzanie idei ZT w naszej Ojczyźnie oraz kontaktuje się z PMZ i kolekcjonerami.GRA KOLEKCJONERSKA

GRA KOLEKCJONERSKA - kolekcjonowanie ZT wraz z kompletowaniem dziesięciu kolejnych dostępnych ZT w celu otrzymania Znaczka Kolekcjonera.JOKER

JOKER - kupon dołączony do znaczka okolicznościowego, którym można uzupełnić jeden brakujący numer z kolejnej dziesiątki ZT biorących udział w grze kolekcjonerskiej.KOLEKCJONER

KOLEKCJONER - turysta, który kupuje Znaczki Turystyczne i bierze udział w Grze kolekcjonerskiej. Zbieranie znaczków jest dla niego pasją, która nie pozwala mu usiedzieć w domu...LOGO

LOGO - od samego początku istnienia ZT ich symbolem stała się róża wiatrów, zwyczajowe określenie "róży kompasowej", okrągłej tarczy z podziałką stopniową i zaznaczonymi kierunkami według stron świata. Od starożytności symbol ten był umieszczany na mapach podróżników.MAPA

MAPA - pokazuje całą znaczkową Polskę, z zaznaczonymi ZMT. Mapa w postaci papierowej drukowana była do 2014 roku. Kupowana przez kolekcjonerów i turystów mapa stanowiła źródło informacji o znaczkach w kraju, ale też była elementem promującym poszczególne obiekty. Po 2014 roku papierowa wersja mapy została wyparta przez wersję elektroniczną, zarówno na platformie webowej jak i w aplikacjach elektronicznych. Mimo pewnej nostalgii do tradycyjnej mapy drukowanej, wersja elektroniczna szybko zyskała swoich fanów, a mapa tego typu stale jest aktualna i dostępna niemal w każdym miejscu na ziemi.NAKLEJKA REKLAMOWA

NAKLEJKA REKLAMOWA - przedstawia logo ZT, nazwę oraz adres strony internetowej, wydawana jest w celu promocji ZT w dwóch wersjach: z napisem Znaczki Turystyczne Polska oraz z napisem Tu kupisz Znaczek Turystyczny. Średnica naklejki wynosi 10 cm.NOWOROCZNY ZNACZEK TURYSTYCZNY - NZT

NOWOROCZNY ZNACZEK TURYSTYCZNY - NZT - znaczek wydawany z okazji zbliżającego się Nowego Roku. Pierwotnie zastępował on kartkę z życzeniami noworocznymi i w Czechach wysyłany był do ZMT. Dla kolekcjonerów znaczek ten jest urozmaiceniem kolekcji. Od pewnego czasu w Polsce NZT pełni rolę edukacyjną wskazując ważne dla kraju osoby i wydarzenia, którym poświęcony będzie nadchodzący rok. PARTNER

PARTNER - podmiot współpracujący z Centralą przez dłuższy okres czasu na zasadzie wzajemnych korzyści. Np. kluby turystyczne, portale internetowe, wydawcy map, czasopisma turystyczne itp.POTENCJALNE MIEJSCE ZNACZKOWE - PMZ

POTENCJALNE MIEJSCE ZNACZKOWE - PMZ -miejsce nie posiadające własnego Znaczka Turystycznego, ale zgłoszone przez turystów jako miejsce godne posiadania własnego znaczka.PRZEDSTAWICIEL NARODOWY- PN

PRZEDSTAWICIEL NARODOWY- PN - partner spółki Turistické známky s.r.o., wyłączny dystrybutor Znaczków Turystycznych w konkretnym państwie, organizator Gry Kolekcjonerskiej, twórca nowych znaczków w Znaczkowych Miejscach Turystycznych, partner Miejsc sprzedaży.PRZECHODNI ZNACZEK TURYSTYCZNY - PZT

PRZECHODNI ZNACZEK TURYSTYCZNY - PZT - jest formą urozmaicenia całego systemu. Zwykle jest wprowadzany do obiegu po kilku latach działalności ZT w danym kraju. Jest ważny przez jeden rok i jest dostarczany za darmo dla wybranego ZMT. Można go otrzymać tylko wtedy kiedy kupi się w klasyczny ZT dostępny w danym miejscu.RÝMAŘOV

RÝMAŘOV - macierzysta spółka Turistické známky s.r.o., Janovice u Rýmařova, Republika Czeska, pomysłodawca całej idei. Jedyny producent i dostawca ZT dla poszczególnych państw. Właściciel praw autorskich, gdy chodzi o wygląd i nazwę ZT.SPRZEDAWCA

SPRZEDAWCA - podmiot, który zakupił ZT i sprzedaje go kolekcjonerom. Nie zawsze jest taki sam jak ZMT. W stosunku do Sprzedawcy Centrala nie jest zwykłym dostawcą jakiegoś towaru, ale partnerem w dziele promocji danego miejsca.STOJAK

STOJAK - służy do prezentacji ZT w ZMT. Na jednym stojaku mieści się ok. 20 znaczków. Standardowo każdy stojak posiada dwie drewniane kulki zabezpieczające znaczki przed  zsunięciem się.TARCZA

TARCZA - jest okręgiem o średnicy 24 cm, zrobionym ze sklejki, na którym widnieje napis Znaczkowe Miejsce Turystyczne oraz adres strony internetowej. W środku jest prezentowany ZT danego ZMT, a wokół są wypalone logo ZT, znaczek z logo PTTK oraz pięć innych ZT reprezentujących poszczególne kategorie. Służy do informacji, że w danym miejscu znajdują się znaczki.WIRUS ZNACZKA TURYSTYCZNEGO - WZT

WIRUS ZNACZKA TURYSTYCZNEGO - WZT - choroba zakaźna przekazywana wieloma drogami. Objawia się nieodpartą pokusą poznawania nowych miejsc i zdobywania kolejnych Znaczków Turystycznych. Często niespodziewanie zatapia się w ciele nosiciela i nie opuszcza go już nigdy. Objawy zaostrzają się po zdobyciu kolejnego ZT, a jeszcze bardziej po otrzymaniu ZK. Na tę chorobę nie ma lekarstwa. UWAGA!!! często rozprzestrzenia się na najbliższych członków rodziny i przyjaciół. :)ZNACZEK INTERNACJONALNY - ZI

ZNACZEK INTERNACJONALNY - ZI -wyjątkowy rodzaj ZT i jest instalowany w przypadku, kiedy obiekt znajduje się na terenie dwóch państw lub ma bezpośredni związek z sąsiednim państwem. Wtedy ZT jest dwustronny, z jednej strony posiada klasyczny nr wraz z polskim kuponem, natomiast z drugiej strony jest napis w języku sąsiadującego państwa i wtedy jest to ZO z Jokerem tego państwa. ZI posiada dwie karteczki i jest nieznacznie droższy.ZNACZEK KOLEKCJONERA – ZK

ZNACZEK KOLEKCJONERA – ZK - znaczek wydany specjalnie dla kolekcjonerów ZT. Znaczek Kolekcjonera nie jest dostępny w sprzedaży, a zdobyć go można posiadając dziesięć znaczków opatrzonych kolejnymi dostępnymi numerami. Znaczki kolekcjonera przyznawane są przez centralę danego państwa w ustalonej kolejności, co oznacza brak możliwości indywidualnego wyboru przydzielonego znaczka.ZNACZEK KOMERCYJNY – ZKom

ZNACZEK KOMERCYJNY – ZKom - znaczek, który sobie zamówił klient chcąc w taki sposób wyróżnić swój obiekt, ten znaczek nie jest typowym ZT, ponieważ nie bierze udziału w grze kolekcjonerskiej, ma średnicę 5 cm i zaokrąglone krańce, aby różnił się od normalnych ZT.ZNACZEK OKOLICZNOŚCIOWY - ZO

ZNACZEK OKOLICZNOŚCIOWY - ZO - wydawany jest ze względu na jakąś szczególną okazję, okoliczność. Ma na celu podkreślenie rangi wydarzenia, przyciągnięcie większej liczby uczestników danej akcji. Znaczki Okolicznościowe są produkowane na zlecenie organizatora imprezy a ich sprzedaż odbywa się jedynie na konkretnej akcji. Za zgodą organizatora, sprzedaż może odbywać się również po zakończeniu imprezy. Znaczki Okolicznościowe, ze względu na utrudnioną dostępność są dla kolekcjonerów niezmiernie atrakcyjne. Potrzeba przypomnieć, że każdy taki znaczek posiada kupon - Joker, mogącym uzupełnić brakujący ZT w celu zyskania Znaczka Kolekcjonerskiego.ZNACZEK TURYSTYCZNY - ZT

ZNACZEK TURYSTYCZNY - ZT - okrągły, drewniany krążek o średnicy 60 mm i grubości 8-10 mm, posiada metalowe oczko do zawieszenia. Awers i rewers jest z zasady taki sam. Znaczek Turystyczny jest pamiątką z miejsca, do którego dotarł turysta i potwierdzeniem jego obecności w tym miejscu. Posiada numer. Potocznie ZT nazywane są różnie: krążki, drewienka, paliki, klekoty.ZNACZEK WIZYTÓWKA - ZW

ZNACZEK WIZYTÓWKA - ZW - nie jest ZT w sensie przedmiotu Gry kolekcjonerskiej, nie jest też Znaczkiem Okolicznościowym. Jest to typowa wizytówka mająca wygląd znaczka turystycznego.ZNACZKOWE MIEJSCE TURYSTYCZNE - ZMT

ZNACZKOWE MIEJSCE TURYSTYCZNE - ZMT - miejsce oznaczone Znaczkiem Turystycznym, a więc oferujące ZT turystom.1 2 >>