KARTECZKA - Do każdego Znaczka Turystycznego przymocowana jest papierowa karteczka, która imituje drewno. Na jednej stronie znajduje się nazwa produktu, kraj, z którego pochodzi, krótkie wyjaśnienie czym jest ZT, w środku umieszczone jest logo /róża wiatrów/, pod spodem adres strony internetowej oraz kupon z flagą państwową, na której został specjalną techniką wydrukowany srebrny numer konkretnego znaczka lub nazwa "JOKER" w przypadku karteczki przymocowanej do Znaczka Okolicznościowego. W środku, do naciętych miejsc, jest włożona naklejka.

Karteczki dołączone są tylko do Znaczków Turystycznych oraz Znaczków Okolicznościowych biorących bezpośredni udział w grze kolekcjonerskiej. Żadne inne znaczki karteczek nie posiadają.