MAPA - pokazuje całą znaczkową Polskę, wydawana jest raz w roku z zaznaczonymi ZMT, kupowana przez kolekcjonerów, a jednocześnie promująca poszczególne obiekty.