MAPA - pokazuje całą znaczkową Polskę, z zaznaczonymi ZMT. Mapa w postaci papierowej drukowana była do 2014 roku. Kupowana przez kolekcjonerów i turystów mapa stanowiła źródło informacji o znaczkach w kraju, ale też była elementem promującym poszczególne obiekty. Po 2014 roku papierowa wersja mapy została wyparta przez wersję elektroniczną, zarówno na platformie webowej jak i w aplikacjach elektronicznych. Mimo pewnej nostalgii do tradycyjnej mapy drukowanej, wersja elektroniczna szybko zyskała swoich fanów, a mapa tego typu stale jest aktualna i dostępna niemal w każdym miejscu na ziemi.