PARTNER - podmiot współpracujący z Centralą przez dłuższy okres czasu na zasadzie wzajemnych korzyści. Np. kluby turystyczne, portale internetowe, wydawcy map, czasopisma turystyczne itp.