POTENCJALNE MIEJSCE ZNACZKOWE - PMZ -miejsce nie posiadające własnego Znaczka Turystycznego, ale zgłoszone przez turystów jako miejsce godne posiadania własnego znaczka.