SPRZEDAWCA - podmiot, który zakupił ZT i sprzedaje go kolekcjonerom. Nie zawsze jest taki sam jak ZMT. W stosunku do Sprzedawcy Centrala nie jest zwykłym dostawcą jakiegoś towaru, ale partnerem w dziele promocji danego miejsca.