WIRUS ZNACZKA TURYSTYCZNEGO - WZT - choroba zakaźna przekazywana wieloma drogami. Objawia się nieodpartą pokusą poznawania nowych miejsc i zdobywania kolejnych Znaczków Turystycznych. Często niespodziewanie zatapia się w ciele nosiciela i nie opuszcza go już nigdy. Objawy zaostrzają się po zdobyciu kolejnego ZT, a jeszcze bardziej po otrzymaniu ZK. Na tę chorobę nie ma lekarstwa. UWAGA!!! często rozprzestrzenia się na najbliższych członków rodziny i przyjaciół. :)