ZNACZEK KOLEKCJONERA – ZK - znaczek wydany specjalnie dla kolekcjonerów ZT. Znaczek Kolekcjonera nie jest dostępny w sprzedaży, a zdobyć go można posiadając dziesięć znaczków opatrzonych kolejnymi dostępnymi numerami. Znaczki kolekcjonera przyznawane są przez centralę danego państwa w ustalonej kolejności, co oznacza brak możliwości indywidualnego wyboru przydzielonego znaczka.