ZNACZEK OKOLICZNOŚCIOWY - ZO - wydawany jest ze względu na jakąś szczególną okazję, okoliczność. Ma na celu podkreślenie rangi wydarzenia, przyciągnięcie większej liczby uczestników danej akcji. Znaczki Okolicznościowe są produkowane na zlecenie organizatora imprezy a ich sprzedaż odbywa się jedynie na konkretnej akcji. Za zgodą organizatora, sprzedaż może odbywać się również po zakończeniu imprezy. Znaczki Okolicznościowe, ze względu na utrudnioną dostępność są dla kolekcjonerów niezmiernie atrakcyjne. Potrzeba przypomnieć, że każdy taki znaczek posiada kupon - Joker, mogącym uzupełnić brakujący ZT w celu zyskania Znaczka Kolekcjonerskiego.