ZNACZKOWE MIEJSCE TURYSTYCZNE - ZMT - miejsce oznaczone Znaczkiem Turystycznym, a więc oferujące ZT turystom.