TourSalonTargi turystyczne Tour Salon odbyły się w Poznaniu w dniach 15-17 października 2015 roku. Grupa przewodników mużakowskich z Łęknicy /Mirek, Andrzej, Heniek i ja - w tym trzech kolekcjonerów ZT/ reprezentowała Urząd Miasta w Łęknicy oraz Stowarzyszenie Geopark Łuk Muzakowa promując walory przyrodniczo - kulturowe naszego regionu. Na targach nie zabrakło również akcentów znaczkowych.

 


Swoje materiały promocyjne oraz dwie plansze ze znaczkami turystycznymi /woj. lubuskie oraz woj. wielkopolskie/ prezentowaliśmy na stoisku Urzędu Marszałkowskiego woj. lubuskiego.

 

Podczas targów wręczano również wyróżnienia wydawnictwom o tematyce turystycznej. Przewodnik geologiczno-turystyczny "Łuk Mużakowa po obu stronach Nysy Łużyckiej" /publikacja naszego Stowarzyszenia/ otrzymał statuetkę za III miejsce w grupie Przewodniki, w którym na str. 177-178 znajduje się informacja o idei ZT oraz prezentacja pięciu ZT wydanych na terenie naszego geoparku.

Przy stoisku przeprowadziliśmy wiele rozmów nie tylko z turystami kompletującymi nowości /mapy, foldery, informatory/. Po zapoznaniu zainteresowanych z ideą ZT przyjęliśmy chęć przyjazdu na południe woj. lubuskiego zorganizowanych grup - z Komornik czy z Poznania. Ze znanych kolekcjonerów odwiedzili nas Marta z Michałem i Krystyna z Poznania czy Piotr z Zielonej Góry.

Roman Sobera