60-lecie Muzeum Zagłębia w BędzinieKilka tygodni temu wśród korespondencji odebranej z poczty znalazło się także niezwykłe zaproszenie na uroczystą Galę z okazji Jubileuszu 60-lecia Muzeum Zagłębia w Będzinie, odbywającą się pod patronatem Prezydenta Miasta Będzina. Było ono dla nas szczególne, bowiem jak się później okazało znaleźliśmy się wśród instytucji wyróżnionych tytułem Przyjaciela Muzeum Zagłębia w Będzinie. W dniu 27.11.2016 r. Znaczki Turystyczne miały zaszczyt odebrać statuetkę Przyjaciela Muzeum, co było dla nas ogromną radością i wyróżnieniem.

Diamentowy jubileusz odbył się w Sali Wodzów Antycznych w Pałacu Mieroszewskich. Ciepłą atmosferę, nastrój i piękno samego miejsca urozmaicił wyświetlany film, ukazujący wydarzenia jakie miały miejsce w przeciągu ważnego dla Muzeum roku jubileuszowego. Podzielony był na kategorie wydarzeń. Nie zabrakło również akcentu znaczkowego w dziale pt „Wystawy”. Uroczystą Galę otwarła Dyrektor Muzeum Pani Wioletta Mikuła witając także przybyłych gości. Po jej wystąpieniu głos zabrał Wiceprezydent M. Będzina. Następnie przybyli obejrzeli starannie przygotowaną prezentację o historii powstania obiektów Muzeum. Prezentacja wizualna opatrzona była słownym komentarzem. Były to informacje jakich nie znaliśmy, jakich zapewne nie znajdziemy w żadnych innych źródłach.

Kolejnym punktem programu było wręczenie podziękowań, wraz z listami gratulacyjnymi. Nagrody były w dwóch kategoriach: Mecenasi i Przyjaciele. Obie kategorie łączył jeden wspólny cel – wspierać instytucję jaką jest Muzeum.

Wieczór uświetnił wspaniały występ dwóch artystów: Beaty Mańkowskiej i Mariana Chroboka, którzy przenieśli nas w świat operetki.

Po części artystycznej na ręce Pani Dyrektor złożono kwiaty, listy gratulacyjne, życzenia. Gala nie miałaby swoistego charakteru, gdyby nie toast wzniesiony z melodią „Libiamo ne lieti calici” w tle.

Był to dla nas dzień emocji, ogromne wyróżnienie. Dziękujemy za zaproszenie i wspaniałe przyjęcie w poczet Przyjaciół Muzeum Zagłębia w Będzinie, a my ze swej strony życzymy dalszych sukcesów i realizacji zamierzonych planów.

Zespół Znaczków Turystycznych