Prezentacja ZT w Będzinie„Znaczki Turystyczne – promocja na skalę europejską”. Pod takim tytułem przebiegała inauguracja czterech nowych Znaczków Turystycznych jakie pojawiły się w ostatnim dniu marca w Będzinie. Spotkanie odbyło się w pięknej sali będzińskiego Pałacu Mieroszewskich z inicjatywy Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego. Było to bardzo ważne wydarzenie zarówno dla nas jak i dla Muzeum Zagłębia, które od tego dnia zaistniało na znaczkowej mapie, a tym samym dołączyło do ogólnoeuropejskiej idei stając się celem dla turystów zarówno z Polski, jak i z pozostałych państw biorących w niej udział. Relacja TV


W uroczystości brali udział licznie zaproszeni goście między innymi wspomniany już Prezydent Miasta Będzina, przedstawiciele władz miasta i powiatu, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, przedstawiciele i działacze PTTK, Prezes Forum dla Zagłębia, Komandor Komandorii Zagłębiowskiej, Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Będzinie, Dyrektor Muzeum „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, Dyrektor Muzeum „Saturn” w Czeladzi, uczniowie III LO im. C.K. Norwida – klasa o profilu turystycznym wraz z nauczycielami oraz sami kolekcjonerzy Znaczków Turystycznych. Obecni byli także przedstawiciele mediów.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10:00 od przywitania i przedstawiania przybyłych gości przez Dyrektor Muzeum Zagłębia Panią Violettę Mikułę oraz powitania Koordynatora Znaczków Turystycznych w Polsce – Zbigniewa Romankiewicza, który po słowie wstępnym Pani Dyrektor w sposób uroczysty wręczył na ręce Prezydenta Miasta wprowadzane Znaczki Turystyczne z takich obiektów jak: Zamek, Pałac Mieroszewskich, Podziemia Będzińskie i Dom Modlitwy „Mizrachi”. Po tym miłym wstępie przyszedł czas na przestawienie samej idei Znaczka Turystycznego w Polsce i na świecie. Prowadzenie spotkania zostało przekazane Zbigniewowi Romankiewiczowi , który w sposób niezwykle ciekawy, z pomocą prezentacji multimedialnej i ogromnej wiedzy, przybliżył historię, teraźniejszość, przyszłość Znaczka Turystycznego oraz jego miejsce w woj. śląskim, jak również pokazał jak istotną rolę spełnia Znaczek w odkrywaniu nowych atrakcji turystycznych.

Po części oficjalnej można było skorzystać z materiałów promocyjnych, zadać pytania bezpośrednio Koordynatorowi ZT, był czas dla mediów.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Prezydentowi Będzina Panu Łukaszowi Komoniewskiemu za zaproszenie, Dyrektor Muzeum Zagłębia Pani Violetcie za wspaniałą organizację spotkania, Pani Jadwidze - Wiceprzewodniczącej Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej Będzina, która wniosła ogromny wkład w zaistnienie będzińskich Znaczków, kolekcjonerce Agacie i wszystkim tym, którzy przyczynili się do ich powstania.