Komorniki8 czerwca br. kilkuosobowa grupa kolekcjonerów znaczków turystycznych, zrzeszona w Klubie Kolekcjonerów ZT w Komornikach, wybrała się na uroczystą inaugurację sopockich znaczków. Uroczystość miała się rozpocząć punktualnie o godzinie 17:00, więc po drodze do Sopotu zawitaliśmy w kilka znaczkowych miejsc (Radzyń Chełmiński, Iława), by ostatecznie dotrzeć do Tczewa, gdzie czekał już na nas zaprzyjaźniony kolekcjoner – Adam.

Po szybkiej kawce i zwiedzaniu miasta w końcu ruszyliśmy na inaugurację, która miała miejsce w bydynku plebanii przy Kościele św. Jerzego w Sopocie. Oprócz nas i wspomnianego wcześniej Adama, na miejsce dotarł kolekcjoner Tomasz z Luzina oraz organizatorzy Prezes PTTK w Sopocie, ks. Proboszcz z Kościoła Garnizonowego p.w. św. Jerzego oraz pani przewodnik i pracownicy PTTK. Niestety z nieznanych przyczyn nie dotarli zaproszeni przedstawiciele władz miejskich, ani lokalni kolekcjonerzy, którzy także zapowiadali udział w inauguracji. Na szczęście honor kolekcjonerów uratowali przybyli znaczkomaniacy i choć w małym gronie to godnie reprezentowaliśmy znaczkową brać.

Oficjalnego rozpoczęcia spotkania i przywitania gości dokonał Prezes PTTK w Sopocie – pan Rafał Kubiś. Następnie rozpoczęła się prezentacji najnowszych znaczków oraz miejsc, które na nich przedstawiono. Całość urozmaiciła prezentacja multimedialna, w której znalazło się miejsce także na inne atrakcje turystyczne i plany na przyszłość.

Kolejnym punktem spotkania były rozmowy, wymiana pieczątek i sesja zdjęciowa, w której wszyscy chętnie wzięli udział. W tym czasie zaprezentowaliśmy naszą działalność, co spotkało się z niemałym zainteresowaniem organizatorów popierających ideę spędzania wolnego czasu na uprawianiu turystyki połączonej z pasją kolekcjonerską.

Ostatnią częścią spotkania była wycieczka, na którą zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów. W towarzystwie przewodnika PTTK zwiedziliśmy Sopot podążając szlakiem znaczkowych miejsc, a wycieczkę zakończyliśmy na sopockim molo.

Spotkanie było dla nas kolejnym doświadczeniem, podczas którego w miłej atmosferze spędziliśmy czas poznając nowych ludzi i interesujące miejsca. Bardzo dziękujemy za miłe przyjęcie i przygotowane atrakcje. Na pewno jeszcze kiedyś odwiedzimy Sopot, bo miejsc, które mogłyby posiadać swoje znaczki jest w tym mieście wiele.

Krystyna Nowak - Górska, Red.

Komorniki