Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1058
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1058!

No. 1040 Kościół Ewangelicki w Ziębicach

GPS: 50.600056 17.044427

Miejsca kultu

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1040 Kościół Ewangelicki w Ziębicach

Kościół ewangelicki w Ziębicach został zbudowany na potrzeby ziębickich ewangelików w latach 1796–1797, wg projektu architekta N. von Gneisenau. Budowla powstała w miejscu i z wykorzystaniem elementów dawnego renesansowego pałacu książęcego. Pałac ten, wzniesiony ok. 1500 r., był letnią rezydencją książąt ziębickich i wdów książęcych. W przyziemiu i okalającym murze znajdziemy relikty (kamieniarka) z dawnego pałacu książęcego. Poświęcenia kościoła ewangelickiego dokonano w 1798 roku. Wnętrze pierwotnie posiadało dwie kondygnacje oraz empory wzniesione na planie elipsy.  Po 1945 i zniszczeniach wojennych, w latach 1968-1969 zostało przebudowane dla celów oświatowych, a obecnie staje się centrum spotkań i wydarzeń kulturalnych. W planach jest także udostępnienie wieży widokowej kościoła na potrzeby ruchu turystycznego.

UWAGA! Znaczek dostępny jest w CITiK w Ziębicach w dni powszednie, w godz. 8:30-15:30. Osoby zainteresowane zakupem proszone są o zadzwonienie dzwonkiem znajdującym się przy wejściu i poczekanie. Pracownik CITIK-u dokona sprzedaży bez konieczności wchodzenia do centrum. Preferowane są płatności bezgotówkowe.


Miejsca sprzedaży:
> Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Ziębicach, ul. Grunwaldzka 1, Ziębice


05.02.2021 - dostępny bez problemów
27.12.2020 - znaczek niedostępny
24.11.2020 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

Katarzyna Weber
Katarzyna Weber
ZT 1040
Skromny budynek z odrestaurowaną jasną elewacją. Niestety w niedzielę znaczek niedostępny, trzeba zamówić z centrali.
 
Bogdan Tytko
Bogdan Tytko
Bogdan Tytko z Czernicy k/Rybnika
Pomimo pandemii informacja turystyczna otwarta i dostępne wszystkie znaczki nie tylko ten najnowszy Nr 1040