Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1065
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1065!

No. 1058 Kościół Narodzenia NMP w Dobrzykowie

GPS: 52.470153 19.750837

Miejsca kultu

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1058 Kościół Narodzenia NMP w Dobrzykowie

Fundacja dobrzykowskiej parafii nastąpiła przypuszczalnie w II połowie XIV w. Źródła wskazują, iż patronami najstarszej świątyni w Dobrzykowie byli: Św. Stanisław Biskup i Męczennik, Św. Dorota i Św. Barbara. W aktach wizytacyjnych z 1740 r. zachowała się wiadomość, że modrzewiowy kościół został wzniesiony w tym miejscu w 1489r. W 1635 r. ukończono kolejną świątynię. Z niej pochodzi zachowana do dziś najstarsza część obecnego kościoła – murowana zakrystia i skarbiec. W latach 1775–1776, nastąpiła gruntowna przebudowa świątyni. Przeprowadzone prace upamiętnia tablica nad wejściem do zakrystii oraz belka tęczowa z  datą ,,1774’’. Kościół konsekrowano w 1806 r. Budowla reprezentuje architekturę drewnianą, z tradycyjnym planem jednonawowej świątyni i węższym, wydłużonym prezbiterium. Wyposażenie kościoła stanowi wiele cennych zabytków renesansowo- barokowych jak pięć ołtarzy, liczne obrazy i rzeźby, a także późnorenesansowa ambona z końca XVI w., chrzcielnicy z XVI w. oraz krzyże: ołtarzowy i procesyjny. W zewnętrznych ścianach zakrystii przyciągają uwagę tablice epitafijne.


Miejsca sprzedaży:
> Sklep ABC Jordanów 1, gm. Gąbin (czynne pn.-sob.6-20 latem do 21, niedz. handl. 9-15)


23.03.2021 - dostępny bez problemów
26.02.2021 - dostępny bez problemów
25.02.2021 - dostępny bez problemów
06.02.2021 - dostępny bez problemów*) pola obowiązkowe