Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1297
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1297!

No. 1264 Muzeum Zamek w Oświęcimiu

GPS: 50.039975 19.219371

Muzea, parki

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1264 Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Najstarsze ślady osadnictwa na położonym nad Sołą wzgórzu zamkowym pochodzą z XI wieku. Gród, będący siedzibą kasztelana, jest po raz pierwszy wzmiankowany w 1179 roku. Zamek był siedzibą kasztelanów i książąt oświęcimskich. Pierwszym księciem, który zamieszkał w jego wnętrzach był Władysław, syn Mieszka I, księcia cieszyńskiego. Zamek był wielokrotnie niszczony przez pożary i powodzie. Obecny budynek zamku wzniesiono na początku XVI wieku.  Najstarszymi obiektami zamkowymi są gotycka wieża obronna z przełomu XIII/IV w. oraz fragment muru obronnego. Wieża jest jedną z pierwszych budowli ceglanych w Małopolsce oraz najwyższym zachowanym murem gotyckim w Polsce południowej. Od 2010 roku w zamku swoją siedzibę ma Muzeum Zamek, które opowiada i dokumentuje historię miasta Oświęcimia.


Miejsca sprzedaży:
> Muzeum Zamek w Oświęcimiu, ul. Zamkowa 1, Oświęcim
> Centrum Informacji Turystycznej, ul. Więźniów Oświęcimia 55, Oświęcim (na terenie Centrum Obsługi Odwiedzających) – należy pobrać bezpłatną "Kartę dostępu do usług" w okienku kasowym naprzeciwko głównego wejścia do muzeum i wraz z dokumentem tożsamości okazać podczas kontroli.


26.04.2024 - dostępny z małymi problemami
07.04.2024 - dostępny bez problemów
27.03.2024 - dostępny bez problemów
22.03.2024 - dostępny bez problemów*) pola obowiązkowe