Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1302
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1302!

No. 1277 Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce

GPS: 53.002885 18.484772

Muzea, parki

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1277 Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce

Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce jest pierwszym w Polsce skansenem poświęconym osadnictwu olenderskiemu, rozwijającemu się od XVI w. Początkowo byli to osadnicy z Niderlandów i Fryzji – członkowie protestanckiej grupy menonitów, którzy w tolerancyjnym Królestwie Polskim mogli swobodnie wyznawać swoją wiarę. Zasiedlali tereny zalewowe i nieużytki od Żuław w górę Wisły do Torunia i dalej aż na Mazowsze. Głównym celem założenia Parku jest odtworzenie fragmentu krajobrazu kulturowego nadwiślańskiej wsi z przełomu XIX i XX w. Na powierzchni ponad 5 ha, zrekonstruowano olenderską wieś o charakterystycznym układzie, tzw. rzędówkę bagienną. Znajdują się tu 3 pełne zagrody składające się z 6 zabytkowych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Przeniesione zostały z terenu Doliny Dolnej Wisły i pochodzą z XVIII i XIX w. Obiekty te to najcenniejsze, zachowane do dzisiaj, przykłady architektury charakterystycznej dla osadników olenderskich. Otaczają je pola uprawne, łąki, ogródki i sady, roślinność przyzagrodowa oraz zadrzewienia spotykane przy drogach i rowach odwadniających.


Miejsca sprzedaży:
> Olenderski Park Etnograficzny, ul. Mennonitów 14, Wielka Nieszawka


07.07.2024 - dostępny bez problemów
30.06.2024 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

Damian Pułtorak
Damian Pułtorak
Wszystko mi etno
Niesamowite miejsce, zabudowania olenderskie i ich wyposażenie robią ogromne wrażenie. A w pomieszczeniach czuć starym drzewem. Znaczek do nabycia w sklepiku, który jest w pomieszczeniu po lewej stronie.