Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1260
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1260!

No. 1143 Podziemna Trasa Turystyczna w Jarosławiu

GPS: 50.019176 22.684103

Podziemne trasy turystyczne

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1143 Podziemna Trasa Turystyczna w Jarosławiu

Podziemna Trasa Turystyczna im. prof. Feliksa Zalewskiego. To jedna z najstarszych podziemnych tras turystycznych w Polsce. Została zlokalizowana w rozległych podziemiach kamienicy Rynek 14,  tzw. kamienicy Rydzikowej z początku XVII w., prezentującej najlepiej zachowany typ kamienicy jarosławskiej. Trasa składa się z oryginalnych podziemnych komór i korytarzy obudowanych cegłą. Nie jest to jednak przestrzeń jednolita. Mury kryją w sobie wiele niespodzianek. Do ich budowy wykorzystano charakterystyczną, widoczną w wielu miejscach, zaprawę lessową. Także stosowana tutaj cegła to m.in. oryginalna palcówka. O bardziej współczesnym pochodzeniu niektórych fragmentów, świadczą cegły znakowane herbem górniczym. Jej długość wynosi około 150 m, przy różnicy poziomów sięgającej do 8,5 m. Atrakcja została otwarta w 1984 r. z inicjatywy zespołu naukowego z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który w 2 poł. XX w. starał się zapobiec waleniu się kamienic na jarosławskim rynku, największej katastrofie budowlanej w powojennej Polsce.


Miejsca sprzedaży:
> Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 5, Jarosław


14.11.2023 - dostępny bez problemów
01.05.2023 - dostępny bez problemów
14.01.2023 - dostępny bez problemów
18.06.2022 - dostępny bez problemów
08.06.2022 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

Kamil Rokosz
Kamil Rokosz
Podziemna Trasa Turystyczna im. prof. Feliksa Zalewskiego
ZT w kasie w cenie 8 zł :)