Na dzień dzisiejszy w Polsce są 763 miejsca wyróżnione Znaczkiem Turystycznym!
Na dzień dzisiejszy w Polsce są 763 miejsca wyróżnione Znaczkiem Turystycznym!

No. 753 Ruiny Zamku w Urazie

GPS: 51.242962 16.852786

Zamki, pałace, twierdze

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 753 Ruiny Zamku w Urazie

Pierwsze wzmianki nt. Urazu pochodzą z początku XIII wieku i dotyczą grodu kasztelańskiego. Istnienie miasta i zamku potwierdzono w 1312 roku w akcie dziedzicznym. Daty powstania zamku, ani pierwszego fundatora nie dało się jednoznacznie określić, a wśród historyków występują na ten temat poważne rozbieżności. Zamek usytuowano w zakolu Odry i otoczono wałem ziemnym. Budynek tworzyła mieszkalna wieża wpisana w zachodni narożnik murów obronnych.  Rozbudowę zamku w Urazie przypisuje się Christophowi von Skopp, który podwyższył warownię o kolejne piętra i nowe umocnienia. W roku 1630 r. w zamku przy trakcie od północy dobudowano dwie wieloboczne wieże zwieńczone hełmami, wprowadzono murowane podziały wnętrz, a całej budowli nadano formę barokową, Zamek w Urazie wielokrotnie przechodził z rąk do rąk po 1810 roku rozebrano część murów obronnych i most zwodzony, a fosy zasypano. Budowlę przebudowano w drugiej połowie XIX wieku likwidując elementy pierwotnego wystroju. Zaniedbany gmach podupadał i ostatecznie uległ zniszczeniu podpalony w 1945 roku przez żołnierzy radzieckich. W 1956 roku zabezpieczono budowlę jednak nie zatrzymało to postępującej degradacji. Obecnie zamek jest własnością prywatną i przechodzi powolną rewitalizację.


Miejsca sprzedaży:
Sklep Kamila, ul. Wołowska 1, Uraz, (czynne pn. - nd.)

Fotogaleria:
 

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 753 Ruiny Zamku w Urazie

13.01.2019 - dostępny bez problemów
13.01.2019 - dostępny bez problemów
12.01.2019 - dostępny bez problemów
10.01.2019 - dostępny bez problemów
08.01.2019 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

Danuta Świątek
Dana
Uraz
Znaczek dostępny w sklepie u Kamili, który jest w pobliżu zamku. Koszt - 7 zł. ZT wystawione przy kasie a naklejka jest na drzwiach.
Zamek widoczny spoza płotu. Niestety nie można tam wejść... Drzewa gołe, więc trochę widać!