Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1304
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1304!

No. 1137 Rynek Główny w Krakowie

GPS: 50.061395 19.936862

Miasta

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1137 Rynek Główny w Krakowie

Rynek Główny w Krakowie powstał po lokacji miasta w 1257 r. w oparciu o regularną siatkę mierniczą. W XIII w. powstały w obrębie rynku pierwsze obiekty murowane: Sukiennice, Kramy Bogate. W kolejnym stuleciu powstała większość kamienic, ratusz oraz Waga Wielka. W okresie od początku XIV do XVIII w. poszczególne fragmenty rynku nosiły oddzielne nazwy, pochodzące zwykle od rodzaju prowadzonego handlu np.: „Kurzy targ” „Targ solny”, „Targ węglowy”, „Rynek ołowny”, lub od grupy handlujących np. „Żydowski targ”. Przez rynek przebiega główny trakt komunikacyjny średniowiecznego Krakowa znany jako Droga Królewska wiodąca od Bramy Floriańskiej przez Stare Miasto na Zamek Królewski na Wawelu. Rynek Główny w Krakowie przez wieki był najważniejszą częścią miasta. Tutaj odprawiane były najważniejsze uroczystości monarsze. Na rynku przysięgę narodowi złożył Tadeusz Kościuszko, rozpoczynając powstanie kościuszkowskie. Tutaj wraz z oddziałami Księstwa Warszawskiego wkroczył książę Józef Poniatowski, a w Sukiennicach odbywały się bale na cześć Napoleona.


Miejsca sprzedaży:
> TYMCZASOWO ZNACZEK MOŻLIWY DO OTRZYMANIA TYLKO DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ NA PODSTAWIE DOWODU POBYTU!!!

Fotogaleria:
 

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1137 Rynek Główny w Krakowie
Obrázek č. 2, Znaczki Turystyczne, No. 1137 Rynek Główny w Krakowie
Obrázek č. 3, Znaczki Turystyczne, No. 1137 Rynek Główny w Krakowie
Obrázek č. 4, Znaczki Turystyczne, No. 1137 Rynek Główny w Krakowie

03.05.2024 - dostępny bez problemów
16.12.2023 - dostępny bez problemów
16.12.2023 - dostępny bez problemów
16.12.2023 - dostępny bez problemów
16.08.2023 - znaczek niedostępny*) pola obowiązkowe