Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1302
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1302!

No. 1281 Sławkowski Szlak Kruszcowy

GPS: 50.294280 19.393095

Trasy turystyczne

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1281 Sławkowski Szlak Kruszcowy

Główną ideą sławkowskiego szlaku kruszcowego jest zwrócenie uwagi na otaczające nas do dzisiaj, choć często zapomniane, relikty dawnego górnictwa i hutnictwa rud cynku i ołowiu. Historia Sławkowa nierozerwalnie związana jest z górnictwem – obecność rud metali była najprawdopodobniej głównym czynnikiem miastotwórczym. Co najmniej od XIII wieku wydobywano tu oraz eksploatowano ołów, a w wieku XIX również cynk. Sławkowski szlak jest kontynuacją szlaku kruszcowego istniejącego już od kilka lat na terenie Strzemieszyc w Dąbrowie Górniczej. Część sławkowska rozpoczyna się przy kapliczce św. Antoniego na Zakawiu (Dąbrowa Górnicza) i prowadzi po śladach dawnych wyrobisk górniczych kopalni Leonidas i Kozioł w kierunku centrum Sławkowa i dalej do Doliny Białej Przemszy, gdzie niegdyś działały huty ołowiu oraz XIX-wieczna walcownia blach cynkowych i żelaznych. W poszczególnych punktach umieszczone są tablice informacyjne, pozwalające zapoznać się z historią odwiedzanych miejsc. Wędrówka szlakiem kruszcowym to także okazja do zobaczenia najważniejszych zabytków w mieście i podziwiania jego walorów. 


Miejsca sprzedaży:
> Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej w Sławkowie, Rynek 9, Sławków


06.06.2024 - dostępny bez problemów
01.06.2024 - dostępny bez problemów
17.05.2024 - dostępny bez problemów
04.05.2024 - dostępny bez problemów
02.05.2024 - dostępny bez problemów*) pola obowiązkowe