Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1209
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1209!

No. 1183 Zabytkowy kościół z dzwonnicą w Borowiu

GPS: 51.948083 21.768105

Miejsca kultu

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1183 Zabytkowy kościół z dzwonnicą w Borowiu

W centralnej części Borowia znajduje się dawny kościół parafialny pw. Św. Trójcy. Świątynia powstała w 1831 r. z fundacji Ludwiki z Załuskich Moszyńskiej w miejscu, w którym niegdyś istniał drewniany kościół. Budowla wybudowana została z cegieł łączonych zaprawą wapienną. Jej wnętrze składa się z wyodrębnionego prezbiterium oraz trzech naw oddzielonych parami kolumn toskańskich. W części zachodniej nad wejściem znajduje się drewniana empora chórowa. Kościół był kilkakrotnie przebudowywany, a w 1907 r. nad szczytem fasady dobudowano wieżyczkę z sygnaturką. Od 1989 roku, kiedy w Borowiu powstał nowy kościół, świątynia nie jest użytkowana. Na teren kościelny prowadzi murowana barokowa brama prawdopodobnie z ok. 1715 r., ze szczytem nadbudowanym w 1907 r. Brama zbudowana jest z cegły, otynkowana i posiada zdobienia w postaci profilowanych gzymsów i pilastrów. Na jej osi znajduje się arkada przejazdowa sklepiona krzyżowo. Brama pełniła również funkcję dzwonnicy.


Miejsca sprzedaży:
> Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu, Zielona Budka ul. Garwolińska


29.12.2022 - dostępny bez problemów
10.12.2022 - dostępny bez problemów*) pola obowiązkowe