GRA KOLEKCJONERSKA - kolekcjonowanie ZT wraz z kompletowaniem dziesięciu kolejnych dostępnych ZT w celu otrzymania Znaczka Kolekcjonera.