Na dzień dzisiejszy w Polsce jest 755 miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym!
Na dzień dzisiejszy w Polsce jest 755 miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym!

Gra kolekcjonerska

Zasady gry kolekcjonerskiej są bardzo proste:

1. Należy zebrać dziesięć znaczków opatrzonych kolejnymi dostępnymi numerami *.
2. Następnie odciąć papierowe kupony przymocowane do każdego z nich.
3. Kupony nakleić na formularz (do pobrania TUTAJ), włożyć do koperty i wysłać na adres:

Znaczki Turystyczne, skr. poczt. nr 38, 57-250 Złoty Stok
z dopiskiem „Znaczek Kolekcjonera”

4. Jeden brakujący numer w każdej dziesiątce można zastąpić JOKEREM, ale tylko jeden raz.

* określenie kolejne dostępne numery oznacza następujące po sobie numery znaczków, istniejących w chwili kompletowania „dziesiątki” kuponów do wysyłki.

Przykład:

Jeżeli posiadamy ZT o nr: 2,4,5,6,7,10,12,13,14,15 to przyjmujemy, że spełniony jest warunek na ZK, chociaż są przerwy w numeracji, ponieważ ZT o nr 3, 8, 9, 11 w chwili wysyłania kuponów nie istnieją.

Gdy znaczki o tych numerach pojawią się i je zdobędziemy, to można je wówczas wykorzystać przy kompletowaniu następnej "dziesiątki" na ZK np. 3, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Wykaz istniejących ZT znajduje się w zakładce "Znaczkowe Miejsca Turystyczne" (aktualne). Dodatkowe pytania nt. zasad gry oraz odpowiedzi na nie można także znaleźć na naszym forum dyskusyjnym w temacie: "Znaczek Kolekcjonera" oraz w artykułach, do których odnośniki podajemy poniżej:

Za każdych wysłanych dziesięć kuponów kolekcjoner otrzymuje za darmo: Znaczek Kolekcjonera czyli Znaczek Turystyczny, którego nie można kupić w żadnym miejscu jest przydzielany przez centralę w Polsce. Za każdą dziesiątkę jeden, za każdą inny. Nie ma możliwości wyboru ZK, które przydziela centrala zgodnie z kolejnością numeryczną znaczków. Na razie w Polsce wydanych jest 80 Znaczków Kolekcjonera, ale wierzymy, że niebawem będzie ich więcej. Wszystkie Znaczki Okolicznościowe (wydawane okazjonalnie), posiadają papierowy kupon zwany JOKER. Tak samo jak w grze w karty, można nim uzupełnić brakujący numer w zbieranej dziesiątce, ale tylko jeden w każdej z nich, z wyjątkiem sytuacji, w których już raz kupon zastąpiliśmy jokerem. Jeżeli z powodów technicznych lub organizacyjnych turysta nie może kupić Znaczka Turystycznego w Znaczkowym Miejscu Turystycznym, istnieje możliwość wysłania brakującego ZT pocztą po udokumentowaniu pobytu w danym miejscu.

Kolejną motywacją dla kolekcjonerów może być uzyskanie odznaki brązowego /50-99/, srebrnego /100-149/ i złotego kolekcjonera /150 i więcej/ Znaczków Turystycznych. Jest to uzależnione od liczby uzyskanych Znaczków Kolekcjonera, podanych w nawiasie. Ten rodzaj motywacji jest dostępny na razie tylko w Czechach, na Słowacji, oraz w Polsce.

Uroczyste wręczanie odznak odbywa się raz w roku, w październiku podczas Ogólnopolskiego Spotkania Kolekcjonerów ZT. W chwili uzyskania 50, 100 i 150 ZK kolekcjoner otrzymuje wirtualną odznakę w postaci graficznej na oficjalnej liście polskich zdobywców Znaczków Kolekcjonera.

W ramach wsparcia turystów - kolekcjonerów ZT przygotowaliśmy internetowe mapy z zaznaczoną lokalizacją Znaczków Turystycznych. Stale też aktualizowane są mapy działające w ramach aplikacji mobilnych. W ten sposób mapa Znaczka Turystycznego może się stać przewodnikiem po atrakcjach turystycznych naszej Ojczyzny, a chęć zdobycia kolejnego numeru do kolekcji będzie inspiracją do organizowania dalszych podróży.