Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1304
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1304!

Gra kolekcjonerska

Zasady gry kolekcjonerskiej są bardzo proste:

1. Należy zebrać dziesięć znaczków opatrzonych kolejnymi dostępnymi numerami (w ramach jednego państwa).
2. Następnie odciąć papierowe kupony przymocowane do każdego z nich.
3. Kupony nakleić na formularz (do pobrania TUTAJ),

- naklejonym kuponom robimy zdjęcie, lub wykonujemy ich skan i wysyłamy na adres info@znaczki-turystyczne.pl, pamiętając aby zmniejszyć plik do wielkości ok. 1 MB

- w ciągu ok. trzech dni kupony zostaną zweryfikowane i wówczas na liście zdobywców ZK zostanie dopisana odpowiednia ilość znaczków (jeśli weryfikacja wypadnie pomyślnie)

- po pomyślnej weryfikacji elektronicznej, należy włożyć kupony do koperty i wysłać na adres:

Znaczki Turystyczne, skr. poczt. nr 38, 57-250 Złoty Stok
z dopiskiem „Znaczek Kolekcjonera”

4. Jeden brakujący numer w każdej dziesiątce można zastąpić JOKEREM, ale tylko jeden raz.

5. Każdy numer ZT można wykorzystać tylko jeden raz.

Wykaz istniejących ZT znajduje się w zakładce "Znaczkowe Miejsca Turystyczne" (aktualne). Dodatkowe pytania nt. zasad gry oraz odpowiedzi na nie można także znaleźć w artykułach, do których odnośniki podajemy poniżej:

Za każdych wysłanych dziesięć kuponów kolekcjoner otrzymuje za darmo: Znaczek Kolekcjonera czyli Znaczek Turystyczny, którego nie można kupić w żadnym miejscu jest przydzielany przez centralę w Polsce. Za każdą dziesiątkę jeden, za każdą inny. Nie ma możliwości wyboru ZK, które przydziela centrala zgodnie z kolejnością numeryczną znaczków. Na razie w Polsce wydano 141 Znaczków Kolekcjonera, ale wierzymy, że niebawem będzie ich więcej. Wszystkie Znaczki Okolicznościowe (wydawane okazjonalnie), posiadają papierowy kupon zwany JOKER. Tak samo jak w grze w karty, można nim uzupełnić brakujący numer w zbieranej dziesiątce, ale tylko jeden w każdej z nich, z wyjątkiem sytuacji, w których już raz kupon zastąpiliśmy jokerem. Jeżeli z powodów technicznych lub organizacyjnych turysta nie może kupić Znaczka Turystycznego w Znaczkowym Miejscu Turystycznym, istnieje możliwość wysłania brakującego ZT pocztą po udokumentowaniu pobytu w danym miejscu.

Kolejną motywacją dla kolekcjonerów może być uzyskanie odznaki brązowego /50-99/, srebrnego /100-149/ i złotego /150 i więcej/ kolekcjonera Znaczków Turystycznych. Jest to uzależnione od liczby uzyskanych Znaczków Kolekcjonera, podanych w nawiasie. Ten rodzaj motywacji jest dostępny na razie tylko w Czechach, na Słowacji, oraz w Polsce.

Uroczyste wręczanie odznak odbywa się raz w roku, w październiku podczas Ogólnopolskiego Spotkania Kolekcjonerów ZT. W chwili uzyskania 50, 100 i 150 ZK kolekcjoner otrzymuje wirtualną odznakę w postaci graficznej na oficjalnej liście polskich zdobywców Znaczków Kolekcjonera.

W ramach wsparcia turystów - kolekcjonerów ZT przygotowaliśmy internetowe mapy z zaznaczoną lokalizacją Znaczków Turystycznych. Stale też aktualizowane są mapy działające w ramach aplikacji mobilnych. W ten sposób mapa Znaczka Turystycznego może się stać przewodnikiem po atrakcjach turystycznych naszej Ojczyzny, a chęć zdobycia kolejnego numeru do kolekcji będzie inspiracją do organizowania dalszych podróży.